Vergadering Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid

De Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid (ICBB) heeft vandaag onder het voorzitterschap van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders besloten om een technische werkgroep op te richten om de onduidelijkheid over het statuut van bepaalde Belgische scholen in het buitenland te onderzoeken, waaronder de scholen in de Democratische Republiek Congo. Deze werkgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van de FOD Buitenlandse Zaken en de gemeenschappen. Ook andere departementen van de federale overheid zullen daarbij worden betrokken.

De ministers bespraken ook Europese aangelegenheden, waaronder de onderhandelingen over de Brexit. Voor de ICBB is het noodzakelijk dat de nodige voorbereidingen worden getroffen voor het geplande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De ICBB wil tot een ambitieuze nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk komen, met verregaande samenwerking waaronder efficiënte douanesamenwerking.

De ICBB vergadert onder het voorzitterschap van de minister van Buitenlandse Zaken en brengt vertegenwoordigers van de federale regering en de deelstaatregeringen samen om interfederale dossiers over buitenlands beleid te bespreken.