VN-Werkgroep Gedwongen Verdwijningen komt samen in Brussel

Minister Reynders verwelkomt vandaag de Werkgroep Gedwongen Verdwijningen, die op zijn uitnodiging in Brussel bijeenkomt. In de strijd tegen straffeloosheid is dit toezichtsorgaan, samengesteld uit 5 onafhankelijke experten, nog steeds erg nodig. De werkgroep is een van de zogenoemde “Speciale Procedures” die kunnen beschouwd worden als de ‘oren en ogen’ van de VN-Mensenrechtenraad, waarvan België deel uitmaakt. Met de steun aan dit orgaan tonen wij dat wij voorstander zijn van een performant controlesysteem en van  het waarborgen van de integriteit en onafhankelijkheid van de experten. De sessie in Brussel laat de Werkgroep toe om zowel op Belgisch als Europees niveau nieuwe contacten te leggen en haar werkzaamheden in de kijker te zetten.
 
De werkgroep zal zich gedurende de hele week buigen over meer dan 800 gevallen van gedwongen verdwijningen in 47 landen. De werkgroep zal ook familieleden ontmoeten van verdwenen personen. De vervolging en de berechting van de daders, en de bescherming van de slachtoffers en hun families is voorzien in het Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van Alle Personen tegen Gedwongen Verdwijningen. België heeft dit verdrag in 2011 geratificeerd en roept alle landen die dit nog niet gedaan hebben op om dit ook te doen.