Aankomst in België van het staatshoofd van het Sultanaat van Oman voor een privébezoek

De FOD Buitenlandse Zaken van België is op de hoogte gebracht van de aankomst in België van het staatshoofd van het Sultanaat van Oman. Over dit privébezoek heeft het Sultanaat van Oman een officiële verklaring afgegeven waarvan wij u hieronder een vrije vertaling bezorgen:

"Zijne Majesteit Sultan Qaboos bin Said vertrekt vandaag, zaterdag 7 december 2019, naar het Koninkrijk van België om een reeks medische onderzoeken te ondergaan. Moge ZM de Sultan snel genezen, want hij is een bron van inspiratie en van trots voor het Omanische volk, dat hem trouw blijft tegenover de almachtige."