België brengt verkozen leden van de VN-Veiligheidsraad bijeen in Brussel

Vandaag opent Philippe Goffin, Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie de “E10 dialoog” in Brussel. Deze tweedaagse vergadering brengt de tien huidige verkozen leden van de VN-Veiligheidsraad én de vijf inkomende verkozen leden samen. Het doel van de bijeenkomst is de samenwerking tussen de verkozen leden te verhogen en op die manier een bijdrage te leveren tot een efficiënte werking van de Veiligheidsraad. Ons land organiseert de bijeenkomst samen met Koeweit dat op 31 december a.s. een mandaat van twee jaar afrondt, en Tunesië dat op 1 januari 2020 zal toetreden. Het is slechts de tweede maal dat een soortgelijk initiatief wordt genomen.

Coördinatie tussen de tien verkozen leden is cruciaal voor de werking van het belangrijkste orgaan ter handhaving van de internationale veiligheid en vrede. In tegenstelling tot de vijf permanente leden kunnen de administraties van deze landen immers geen beroep doen op een institutioneel geheugen. Daarnaast winnen - in de huidige context van onzekerheid en strubbelingen tussen grootmachten - de inspanningen van verkozen leden om consensusgericht te werken aan belang. Als voorbeeld van verhoogde samenwerking haalt Minister Goffin de Resolutie 2165 aan. Deze tekst - cruciaal voor humanitaire bijstand aan miljoenen Syriërs - is in 2014 op initiatief van de verkozen leden tot stand gekomen. Ook het debat over werkmethoden wordt door de niet-permanente leden gedreven. De Minister onderstreept tot slot, wat het betekent om “verkozen” te zijn. “Dat betekent dat we een mandaat hebben gekregen van de landen die voor ons stemden. Daar komt verantwoordelijkheid bij kijken - vooreerst om te luisteren en dan om ervoor te zorgen dat de Raad beslissingen neemt en in staat is om de rol van behoeder van internationale vrede en veiligheid naar behoren te vervullen.”

 
Kennisoverdracht versterken, ervaringen uitwisselen

Met de organisatie van de E10 consultaties draagt ons land bij aan de toenemende samenwerking tussen de verkozen leden van de VNVR en tracht het de kennisoverdracht te versterken en ervaringen uit te wisselen. Zo wordt getracht een “gezamenlijk geheugen” te ontwikkelen en het leerproces voor een verkozen lid te verkorten.

België werd in 2018 verkozen voor een tweejarig mandaat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ons land is o.a. voorzitter van de Werkgroep voor Kinderen en Gewapende Conflicten en het Somalië sanctiecomité. Als “penhouder” streven we naar consensus onder de leden van de Veiligheidsraad in humanitaire kwesties betreffende het Syrië-conflict, alsook voor het UNOWAS (West-Afrika) mandaat. Daarnaast is ons land facilitator voor de resolutie (2231) die het akkoord met Iran bekrachtigt. In februari a.s. zal België voor een maand het voorzitterschap van de Raad op zich nemen. Ons land wil daarbij debatten over prangende internationale kwesties in goede banen leiden. Daarnaast worden eigen accenten gelegd met debatten over “Kinderen en Gewapende Conflicten”, transitionele justitie en de EU-VN samenwerking.

De tien verkozen leden van de Raad zijn momenteel: België, de Dominicaanse Republiek, Duitsland, Equatoriaal Guinea, Indonesië, Ivoorkust, Koeweit, Peru, Polen, Zuid-Afrika.

De inkomende leden zijn: Estland, Niger, Saint-Vincent & de Grenadines, Tunesië, Vietnam.