België schenkt dit jaar 24,3 miljoen euro humanitaire hulp aan Syrië en de regio

In het kader van de derde internationale conferentie van Brussel over Syrië (Supporting the future of Syria and the Region), die vandaag eindigt, heeft België voor 2019 een bedrag van 24,3 miljoen euro vrijgemaakt voor humanitaire hulp aan Syrië en aan de landen in de regio: Jordanië, Libanon, Turkije en Irak.

Na acht jaar van conflict blijven de humanitaire behoeften in Syrië op een zelden gezien alarmerend niveau. In Syrië zelf blijven naar schatting 12 miljoen mensen, onder wie bijna de helft kinderen, afhankelijk van humanitaire hulp. 6,2 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Syrië en hun aantal blijft stijgen.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo blijven aandacht hebben voor de bevolking in Syrië en voor de buurlanden Jordanië, Libanon, Turkije en Irak. De gastvrijheid van deze landen verdient alle lof.

Sinds het begin van het conflict zijn miljoenen Syriërs hun huizen ontvlucht. Hun terugkeer, die alleen op vrijwillige basis kan georganiseerd worden, zal alleen mogelijk zijn met garanties voor hun veiligheid en waardigheid. Dat kan alleen gebeuren op basis van een onderhandelde politieke oplossing tussen de Syriërs, via een proces dat onder toezicht staat van de Verenigde Naties en met alle betrokkenen.

België steunt het mandaat van de nieuwe speciale gezant van de VN om het politieke proces in Genève nieuw leven in te blazen. De ministers Reynders en De Croo staan achter de aanpak van Geir Pedersen om alle aspecten van het conflict in rekening te brengen om de weg voor te bereiden voor een geloofwaardige politieke oplossing, zoals hij aangaf tijdens zijn verklaring van 28 februari aan de VN-Veiligheidsraad. Als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad zal België alles in het werk stellen om te streven naar consensus tussen alle betrokken partijen via bemiddeling door de VN.

België zal ook steun blijven verlenen aan manieren die het mogelijk maken om daders van oorlogsmisdaden en schendingen van het internationale recht, in het bijzonder mensenrechten, te identificeren en te vervolgen. Een duurzame politieke oplossing moet gebaseerd zijn op verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij zijn strijd tegen straffeloosheid en strafrechtelijke aansprakelijkheid cruciaal.

Zodra de voorwaarden voor een politieke transitie worden nageleefd, zal België klaar staan ​​om zijn deel van de verantwoordelijkheid te dragen bij de wederopbouw van het land, in overleg met zijn Europese en internationale partners. Samen met de internationale gemeenschap zijn Didier Reynders en Alexander De Croo vastbesloten om te blijven werken aan het beëindigen van de tragedie in Syrië.