België steunt de strijd tegen bosbranden in het Amazonegebied

Grote delen van Zuid-Amerika zijn getroffen door bosbranden in het Amazonegebied, ook Bolivia. Meer dan 4 miljoen hectare Amazonewoud ging reeds in de vlammen op. Meer dan 2000 brandweerlieden werden ontplooid over het hele grondgebied. Het gaat om de meest verwoestende branden in meer dan tien jaar en de moeilijke maand september, die traditioneel veel branden kent, is nog maar net begonnen. De Boliviaanse overheid vroeg dan ook hulp aan de internationale gemeenschap. Via een coördinatiemechanisme van de Europese Commissie biedt ons land hulpgoederen aan. Ook andere Europese landen zoals Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk hebben beslist gespecialiseerde hulp te sturen.

Vandaag zullen 336 tenten, 14 generatoren en 672 muskietennetten vertrekken naar het getroffen gebied. Deze goederen moeten de reddingswerkers van de Civiele bescherming van Bolivia helpen in hun strijd tegen de bosbranden.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken coördineert de B-FAST missie. Een medewerker van de ambassade in Lima (Peru) gaat naar Santa Cruz om toe te zien op de correcte levering van de goederen. Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en de FOD Volksgezondheid zorgen voor logistieke en administratieve steun.

B-FAST (Belgian First Aid & Support Team) is de snelle interventie-eenheid van de federale overheid bij rampen in het buitenland. Het Koninklijk Besluit van 28 februari 2003 gaf B-FAST een wettelijke basis. Het gaat om een interdepartementale structuur, samengesteld uit diensten van de Eerste Minister, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Defensie, Volksgezondheid, Begroting en Ontwikkelingssamenwerking.