België stuurt wintertenten en veldbedden naar het door een aardbeving getroffen Albanië

In de nacht van 26 november 2019 werd de Republiek Albanië getroffen door een krachtige aardbeving van 6,4 op de schaal van Richter. Tientallen slachtoffers verloren het leven en honderden raakten gewond. In de getroffen gebieden rond de havenstad Durres blijken heel wat woningen beschadigd. Via het noodmechanisme B-FAST stonden hulpverleners meteen klaar om positief te reageren op een oproep van het getroffen land om internationale hulp. Na enkele dagen van terreinassessments door specialisten van de Europese Unie, bleek vooral de nood aan tijdelijk onderdak zeer groot. Hierom besliste de Minister van Buitenlandse Zaken om op 29 november het noodhulpmechanisme B-FAST te activeren. Dit uiteraard in samenwerking met het EUCPM (EU Civil Protection Mechanism) dat alles coördineert, ten einde zo snel en efficiënt mogelijk de juiste noden ter plaatse te kunnen dienen. In totaal werden 100 familietenten met wintercoating en 460 veldbedden naar de getroffen regio overgebracht. B-FAST werkt voor deze missie voor het eerst samen met een privaat vervoersbedrijf.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken coördineert de B-FAST-missie. Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Bosa en de FOD Volksgezondheid zorgden voor logistieke en administratieve steun.