België vraagt aandacht voor bescherming humanitaire ruimte bij contraterrorisme

De voorbije jaren is het aantal antiterreurmaatregelen sterk gestegen om het hoofd te bieden aan de toegenomen internationale terreurdreiging. Deze maatregelen zijn noodzakelijk vanuit een perspectief van vrede en veiligheid, maar kunnen ongewenste gevolgen hebben voor de humanitaire hulpverlening. België en de Europese Unie vragen in de marge van de Algemene Vergadering meer aandacht voor het afstemmen van de aanpak van terrorisme en humanitaire actie.

Conflicten worden complexer en minder voorspelbaar. In bepaalde regio's zijn, bij gebrek aan politieke oplossingen, humanitaire organisaties permanent aanwezig. Hun werk wordt echter vaak onmogelijk gemaakt door antiterreurmaatregelen die onder meer activiteiten in gebieden gecontroleerd door terreurgroepen verbieden of nog, elk contact met die groeperingen. Zo riskeert een arts zijn leven wanneer hij er een ander probeert te redden.

 
Onverwachte gevolgen

Vandaag moet humanitaire actie meer dan ooit bovenaan de internationale agenda blijven staan. Het nevenevenement dat België vandaag organiseert in samenwerking met de Europese Unie wil bijdragen tot het vinden van oplossingen om onverwachte gevolgen van antiterreurmaatregelen op een onpartijdig, onafhankelijk, neutraal en menselijk humanitair optreden te voorkomen.

Alexander De Croo: "We moeten concrete oplossingen vinden om principiële humanitaire actie te waarborgen en ervoor te zorgen dat antiterreurmaatregelen en sancties in overeenstemming zijn met de verplichtingen van staten op grond van het internationale humanitaire recht. Ons land wil in dit opzicht een voortrekkersrol spelen in de Veiligheidsraad. De essentiële strijd tegen het terrorisme mag in geen geval de rechten van de meest kwetsbare personen en de eerbiediging van het internationale humanitaire recht ondermijnen."

 
Doeltreffende humanitaire hulp is vernieuwend

Minister De Croo nam ook deel aan het evenement "The Humanitarian Investing Initiative", georganiseerd door het World Economic Forum, de Wereldbank en het ICRK. De nadruk lag op het vinden van nieuwe vormen van financiering voor humanitaire actie, ook in partnerschap met de privésector teneinde humanitaire hulp doeltreffender te maken.

Daarnaast heeft de minister een ontmoeting gehad met Mark Lowcock, die verantwoordelijk is voor het toezicht op alle humanitaire acties van de Verenigde Naties. Zij bespraken in het bijzonder de belangrijke steun van België aan zijn bureau en de verlenging van de resolutie van de Veiligheidsraad over grensoverschrijdende humanitaire hulp in Syrië. De geldigheid op verstrijkt op 10 januari aanstaande en maakt het mogelijk dagelijks miljoenen mensen te helpen.