‘Belgische ontwikkelingsamenwerking dynamischer dan ooit’

Jaarverslag 2018

Een internationale campagne voor vrouwen- en meisjesrechten, een partnerschap met de privésector rond duurzame chocolade, hackathons in het Zuiden en innovatie in de humanitaire hulp. Dat zijn enkele van de hoogtepunten uit het jaarverslag 2018 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dat vandaag verschijnt. Vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo blikt tevreden terug. “Het Belgische ontwikkelingsbeleid toont zich dynamischer dan ooit, met een sterke focus op mensenrechten, innovatie en samenwerking met andere partners zoals de privésector.” Daarnaast beschrijft het verslag de verdeling van de budgettaire middelen en de talrijke acties om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen.

 Lees hier het volledige jaarverslag (PDF, 5.5 MB)


Vrouwenrechten
De rechten van de vrouw staan centraal in het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Beter opgeleide vrouwen met een eigen inkomen en gezondere meisjes die beslissen over hun eigen lichaam betekenen dé hefboom voor ontwikkeling. Sinds België in 2017 zijn schouders zette onder de She Decides-beweging vormen vrouwenrechten een rode draad doorheen ons ontwikkelingsbeleid.

In 2018 lanceerde België - samen met de internationale ngo Global Citizen, de regering van Luxemburg, de Bill & Melinda Gates Foundation en Procter & Gamble - #SheIsEqual. Deze internationale campagne zet in op gendergelijkheid, women empowerment en de gezondheid van vrouwen. In totaal klokte de #SheIsEqual-campagne af op 780,4 miljoen euro.


Privésector
Samen kunnen we meer bereiken. Daarom introduceerde minister De Croo Beyond Chocolate: een partnerschap voor duurzame Belgische chocolade. Met Beyond Chocolate engageren overheden, bedrijven, ngo's, vakbonden, impactinvesteerders en universiteiten zich om samen kinderarbeid aan te pakken, ontbossing tegen te gaan en te zorgen voor een leefbaar inkomen voor lokale cacaoproducenten. Zo maken we Belgische chocolade nog beter en duurzamer.


Digitalisering
In Senegal, Niger, Palestina, Marokko en Oeganda gingen creatieve teams op zoek naar innovatieve oplossingen voor ontwikkelingsproblemen. Tijdens deze hackathons ‘Hack the Goals’ kwamen talrijke digitale antwoorden aan bod voor concrete problemen waarmee de projecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in die landen te kampen hebben. In elk land koos een lokale jury de beste of meest beloftevolle oplossing. Minister De Croo: "De toekomst is digitaal. De digitale revolutie geeft zoveel nieuwe kansen om ontwikkelingsuitdagingen anders en beter aan te pakken.”


Humanitaire hulp
Om meer levens te redden, moet de humanitaire hulp innovatiever worden. België wil een moderne partner zijn die kan inspelen op de evoluties en veranderingen in de humanitaire sector. Als humanitaire donor willen we een ‘innovatiecultuur’ stimuleren binnen de humanitaire organisaties. In 2018 investeerde ons land 20 miljoen euro in vernieuwende projecten van ngo's en internationale organisaties. De totale Belgische humanitaire hulp omvatte voor het derde jaar op rij een recordbedrag van 170 miljoen euro.