Constructief bezoek aan Bahrein en Saoedi-Arabië

Van 23 tot 28 november 2019 bracht de directeur-generaal Bilaterale Zaken van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, mevrouw Anick Van Calster, een bezoek aan het Koninkrijk Bahrein en het Koninkrijk Saudi-Arabië.

In Bahrein bood de derde ronde van bilateraal politiek overleg, die in de marge van de 15e IISS-dialoogtop in Manama plaatsvond, de gelegenheid voor een belangrijke gedachtewisseling over bilaterale, regionale en internationale kwesties tussen onze twee landen. Ook werden verschillende actuele onderwerpen besproken, zoals religieuze tolerantie, de strijd tegen het terrorisme, de kwestie van de mensenrechten en de regionale situatie in het Midden-Oosten.

In Saoedi-Arabië leidde directeur-generaal Van Calster een Belgische delegatie onder leiding van een Belgische delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de FOD Buitenlandse Zaken, het Coördinatieorgaan voor de analyse van bedreigingen en de FOD Justitie. Deze missie volgde op een eerste Belgische multidisciplinaire missie die in november 2017 werd georganiseerd. Beiden maken deel uit van de follow-up van de parlementaire resolutie "gericht op een heroverweging van het buitenlands beleid van België ten aanzien van het Koninkrijk Saudi-Arabië" van 8 juni 2017. Tijdens de bijeenkomsten op hoog niveau stonden de thema's radicalisering en mensenrechten centraal in de discussies. De delegatie maakte van de gelegenheid gebruik om de Saoedische autoriteiten er nogmaals op te wijzen dat België bereid is deze uitwisseling over deze twee onderwerpen in alle transparantie voort te zetten.

De ontmoeting van directeur-generaal Van Calster met de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, H.E. Adel Al-Jubeir, bood ook de gelegenheid om de regionale situatie in het Midden-Oosten te bespreken. Samen met de Jemenitische minister van Buitenlandse Zaken, H.E. Mohammed Al-Hadhrami, spitsten de besprekingen zich toe op de humanitaire en economische situatie in Jemen, de noodzaak om een inclusieve politieke oplossing te vinden voor het land en de rol van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Ten slotte waren Belgische kwesties (transparantie van de geldstromen, mensenrechten) het onderwerp van een open dialoog met andere organen op hoog niveau, zoals de minister van Islamitische Zaken, Dawah en Guidance, de Mensenrechtencommissie, de vice-voorzitter van de Saoedische adviesraad, het Global Center for Combating Extremist Ideology - Ethidal, Prins Saud Al-Faisal Diplomatic Institute, het National Family Safety Program, de National Society for Human Rights, het Presidency of State Security, het Prince Nayef Center for Counseling and Care en de Al Nahda Foundation.

Deze missie maakte constructieve uitwisselingen tussen onze twee landen mogelijk en benadrukte ons gemeenschappelijk belang bij het versterken van onze bilaterale betrekkingen op verschillende gebieden.