Vicepremiers Alexander De Croo en Didier Reynders veroordelen de afbraak van een door België gefinancierd project ten zuiden van Hebron

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders veroordelen de afbraak van drie waterreservoirs, 2500 bomen en een afsluithek in Dukaika, ten zuiden van Hebron op 4 juli. Ze maken deel uit van een humanitair project van OXFAM, gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het project werd uitgevoerd in 2015-2016 en had als doel graasweiden voor het vee te vrijwaren, hoofdzakelijke bron van inkomsten voor de 300 getroffen inwoners.

Deze nieuwe reeks afbraken en inbeslagnemingen van vitale infrastructuur zijn onaanvaardbaar: de Belgische ontwikkelingsprojecten willen net een antwoord bieden op de humanitaire noden en worden uitgevoerd met het grootste respect voor het internationale humanitaire recht en de transparantieprincipes inzake ontwikkelingshulp. Vicepremiers Alexander De Croo en Didier Reynders hebben meermaals hun grote bezorgdheid geuit over de onrustwekkende stijging van het aantal afbraken en inbeslagnemingen van structuren en humanitaire projecten in de C-zone. Ze wijzen er nogmaals op dat de afbraak van infrastructuur en woonsten op de Westelijke Jordaanoever, bezet Palestijns grondgebied, ingaat tegen het internationale humanitaire recht en meer bepaald de 4de conventie van Genève en de resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

België is overigens niet de enige internationale donor die geconfronteerd wordt met deze afbraken. Sinds 2017 komt een groep partnerlanden die door gelijkaardige acties worden getroffen, op initiatief van België, systematisch – ook recent nog – tussen bij de Israëlische autoriteiten met het verzoek de afbraken te stoppen en de getroffen projecten te herstellen of de opgelopen schade te compenseren. Ook voor dit laatste voorval zal België, zowel via de ambassadeur in Brussel als in Tel Aviv, onmiddellijke uitleg vragen aan de Israëlische regering en aansturen op compensaties.