Didier Reynders bevestigt Belgisch engagement voor Children and Armed Conflict agenda

Vandaag heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders een groep topexperten uitgenodigd in het Egmontpaleis in Brussel. Op de agenda staat onder meer het opnemen van kinderbescherming in vredesonderhandelingen. België speelt al jaren een voortrekkersrol op dat vlak en blijft zich inzetten als voorzitter van de VNVR-werkgroep over Kinderen en Gewapend Conflict (CAAC) gedurende zijn mandaat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2019-2020.

De Brussels Consultations worden geleid door België en de speciale vertegenwoordiger voor Kinderen en Gewapende Conflicten van de secretaris-generaal van de VN, Virginia Gamba. Op het evenement zijn ervaren bemiddelaars aanwezig en deskundigen op het gebied van kinderbescherming met expertise uit alle uithoeken van de wereld: uit Zuid-Soedan, Colombia, Nepal, DRC en Jemen. De wreedheid van gewapende conflicten treft miljoenen kinderen en het aantal schendingen van kinderen in conflictsituaties blijft toenemen. Door het terreinexperts samen te brengen en ervaringen en aanbevelingen uit te wisselen, zet ons land zich in om het lot van deze kinderen een halte toe te roepen.

De groepsdiscussies worden begeleid door het EIP, het Europese Instituut voor Vrede. Dankzij de expertise en terreinervaring zullen de debatten bijdragen tot het uitwerken van specifieke strategieën en concrete acties voor de bevordering van de bescherming van kinderen in vredesprocessen en bemiddelingspogingen. Maatregelen voor kinderbescherming zijn vaak de eerste maatregelen die strijdende partijen met elkaar gemeen hebben en zijn een eerste concrete stap richting vrede.

De operationele begeleiding van bemiddelaars op het gebied van kinderbescherming blijft versnipperd, ondanks de uitgebreide kennis die voorhanden is. Dit initiatief zal dus een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van operationele richtlijnen voor bemiddelaars, zoals gevraagd door de VN-Veiligheidsraad (UNSC).

België is op vele fronten actief. Binnen de VN-Veiligheidsraad zal ons land de onderhandelingen leiden over de aanpak van schendingen van de rechten van kinderen in Jemen, Afghanistan, Irak en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Eerder dit jaar werd hierover een consensus bereikt over Syrië en Myanmar. De strijd tegen straffeloosheid is overigens een van de prioriteiten van het Belgische buitenlandse beleid.

Ook buiten de VN-Veiligheidsraad speelt België een leidende rol in de strijd tegen schendingen van de rechten van het kind in gewapende conflicten. Zo levert ons land een belangrijke bijdrage aan het Monitoring and Reporting Mechanism van UNICEF, dat betrouwbare informatie verzamelt over ernstige schendingen van de rechten van kinderen in conflictsituaties.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.