Didier Reynders bezorgd over aankondiging van sancties tegen Internationaal Strafhof

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders maakt zich grote zorgen over de aankondiging van de Verenigde Staten over ongekende maatregelen tegen het Internationaal Strafhof.

België herhaalt zijn niet-aflatende steun voor het Hof, als een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. Het hof belichaamt de inspanningen van de internationale gemeenschap om de rechtsstaat op internationaal niveau te ontwikkelen, een ideaal waarvoor de Verenigde Staten zich al lang inzetten. België benadrukt dat er niet kan geraakt mag worden aan de integriteit en onafhankelijkheid van het Hof en zijn ambtenaren. Ons land wijst ook op de verantwoordelijkheden van de VS als gastland van de Verenigde Naties en wenst eraan te herinneren dat de bezoeken van leden van het Hof aan de Verenigde Staten voornamelijk plaatsvinden in het kader van taken die de VN-Veiligheidsraad expliciet aan het Hof heeft toegewezen.

België zal zo snel mogelijk contact opnemen met zijn partners om de concrete gevolgen van deze aankondiging te bespreken.