Didier Reynders bezorgd over humanitaire gevolgen van recente evoluties in Syrië

Vandaag ontmoette vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de Directeur-Generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) Antonio Vitorino, in het kader van de Transatlantic Council on Migration.

Vicepremier Reynders en DG Vitorino deelden bezorgdheid over de evoluties in Syrië en de gevolgen voor de burgers ter plekke evenals de verdere destabilisering in de regio. Gevreesd wordt dat de gebeurtenissen zullen leiden tot bijkomende intern ontheemden (IDP’s) binnen Syrië. De getroffen bevolking staat reeds lange tijd onder zware druk en is vaak al meermaals intern ontheemd. Hiernaast werd bezorgdheid geuit over het risico op een verhoogde migratiedruk op Turkije en Europa.

Tijdens de ontmoeting werd ook de problematische situatie vermeld van de gevangen genomen oorlogsmisdadigers of Syriëstrijders in de door Koerdische troepen bewaakte kampen.

Daarnaast vragen ook de migratiebewegingen in Libië en de Sahel onze blijvende aandacht. Vitorino vermeldde de escalatie in het geweld in Libië en de erbarmelijke toestanden in de detentiecentra. Ook betreffende de bredere regio van de Sahel deelden Vice-Premier Reynders en DG Vitorino bekommernis over de verslechtering van de veiligheidstoestand.

De IOM werd gesticht in 1951 en is sinds 2016 verbonden aan de Verenigde Naties. Het levert belangrijk werk inzake migratiebeheer op mondiaal niveau en pleit voor humane en ordelijke migratie door diensten en advies te verlenen aan overheden en migranten. België draagt ongeveer negen miljoen euro per jaar bij aan het werk van IOM (via onder andere Fedasil, Dienst Vreemdelingenzaken en de Belgische ontwikkelingssamenwerking).