Didier Reynders blij met advies Hof van Justitie van de EU over CETA

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders is tevreden met het advies van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van het Investment Court System (ICS) met de Europese verdragen. Het ICS is het hervormde systeem voor geschillenbeslechting tussen landen en investeerders. Het ICS maakt deel uit van de economische en handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA). Met dit advies heeft het Hof de laatste juridische bezwaren verworpen.

In oktober 2016 heeft de federale overheid zich er toe verbonden om, in overleg met de gewesten en gemeenschappen, een verzoek om advies in te dienen bij het Hof van Justitie van de EU over de ondertekening van CETA. CETA trad in september 2017 voorlopig in werking, met onder andere uitzondering van de bepalingen waarover de Belgische adviesaanvraag werd ingediend. De overeenkomst werd in juli 2018 door het federale parlement bekrachtigd. Sinds zijn voorlopige invoering heeft CETA overtuigende resultaten geboekt. Voor België groeide de uitvoer naar Canada in het eerste jaar sterk met een gemiddelde stijging van meer dan 30%, tegenover een Europese gemiddelde van 6% (farma, chemie, agro-industrie en industriële goederen).

Het advies van het Hof bevestigt onze ambities voor hervorming. Het ICS is de eerste stap naar een Multilateraal Investeringsgerecht, dat uiteindelijk het bevoegde juridische forum zal worden om geschillen tussen investeerders en landen op te lossen. De Commissie voor internationaal handelsrecht van de Verenigde Naties (UNCITRAL) heeft erkend dat een hervorming nodig is. Deze commissie onderzoekt nu welke soort hervorming er moet komen. België werd in december 2018 gekozen als lid van UNCITRAL (2019-2025).

Links: