Didier Reynders blijft zich inzetten voor een hervorming van investeringsbescherming

Op initiatief van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vond vandaag in het Egmontpaleis in Brussel een high level seminarie plaats over opinie 1/17 van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het event werd geopend door de Voorzitter van het Europese Hof, Koen Lenaerts, en kon rekenen op de deelname van juridische experts en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

In een langverwachte opinie bevestigde het Hof van Justitie, op 30 april 2019, dat het ISDS-mechanisme – geschillenregeling tussen investeerders en staten – zoals hervormd in het kader van het CETA-verdrag verenigbaar is met het recht van de Europese Unie. Het Hof heeft zich uitgesproken op vraag van België in 2017 ter opheldering van het juridische kader van CETA dat tot heel wat debatten had geleid, zowel op politiek niveau als bij het maatschappelijk middenveld.

Die bezorgdheden waren terecht en hebben geleid tot een reeks hervormingen die de bilaterale investeringsakkoorden van de EU overschrijden. Het seminarie kaartte inderdaad de agenda van de hervorming van investeringsbescherming op internationaal vlak aan en voorzag ruimte voor een open discussie met de betrokken actoren.

Tijdens zijn interventie heeft Minister Reynders de opinie van het Hof verwelkomd, daar rekening werd gehouden met de garanties voorzien in CETA om diens verenigbaarheid met het Europese recht te bevestigen. Hij heeft ook zijn steun herhaald voor het werk van de Commissie van de Verenigde Naties voor Internationaal Handelsrecht (UNCITRAL), waarvan België sinds juli 2019 lid is tot 2025. Het is belangrijk de hervormingen binnen UNCITRAL voort te zetten om inclusieve en transparante werkmethodes te garanderen. De commissie betrekt immers arbitragedeskundigen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in haar debatten.

Ons land pleit voor een diepgaande hervorming en steunt resoluut de oprichting van een multilateraal investeringshof.

Tot slot, heeft Minister Reynders herinnerd aan de Belgische prioriteiten in de gevoerde discussies, waaronder transparantie, het belang van een alternatief mechanisme voor geschillenregeling, zoals bemiddeling, en de toegang van KMO’s tot investeringsbescherming.

Het event werd georganiseerd door de Algemene Directie Europese Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken en is deel van een reeks seminaries over Europese buitenlandse handel.

 Toespraak van minister Reynders (PDF, 314.81 KB)