Didier Reynders opent seminarie over de veiligheidsimplicaties van klimaatverandering

Vandaag opende vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in de Koninklijke Militaire School in Brussel een internationaal seminarie over de "veiligheidsimplicaties van Emerging Climate Altering Technologies”. Het evenement werd georganiseerd in het kader van het Belgische mandaat 2019-2020 in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR). Het weerspiegelt het belang dat België hecht aan het verband tussen veiligheid en klimaat.

Academisch onderzoek heeft talrijke verbanden vastgesteld tussen klimaatverandering en conflicten in bepaalde landen. Stijgende temperaturen kunnen de bestaande kwetsbaarheid vergroten en de spanningen verhogen wanneer niet langer kan worden voorzien in basisbehoeften van de bevolking, zoals voedsel- en waterzekerheid. "Daarmee rekening houden in het werk van de Veiligheidsraad was een uitdaging", benadrukte Didier Reynders, "maar dat heeft de inzet van België om vooruitgang te boeken niet verminderd". België heeft met succes klimaat- en veiligheidsgebonden acties geïntegreerd in de VNVR-mandaten voor vredeshandhavingsoperaties in verschillende landen. Bovendien pleit ons land voor een "clearing house"-mechanisme op het vlak van "Klimaat en Veiligheid", dat een adviserende rol zou spelen voor de VNVR.

Het seminarie spitste zich toe op een minder bekend onderwerp: climate altering technologies of geo-engineering. Tijdens het evenement hebben zowel sprekers met een wetenschappelijke als politieke achtergrond een stand van zaken opgemaakt van het onderzoek en van de potentiële impact van deze technologieën op het milieu. De experts hebben zich gebogen over de mogelijke geopolitieke gevolgen van geo-engineering. Ze bespraken op welke manier geo-engineering-technieken het best wettelijk zou worden verankerd. Verschillende sprekers benadrukten het voorzorgsbeginsel in de Europese milieuwetgeving en ze pleitten allemaal voor een multilaterale aanpak, die op regels is gebaseerd.

Het seminarie werd georganiseerd in samenwerking met het Environment & Development Resource Centre.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.