Didier Reynders roept op om te blijven strijden tegen racisme en discriminatie

Vandaag is de internationale dag ter bestrijding van racisme en discriminatie. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders hecht veel belang aan dit onderwerp en roept op om de krachten te blijven bundelen in deze strijd. Helaas bestaan racisme en andere vormen van discriminatie nog altijd wereldwijd, ook binnen de EU en België.

Dit jaar vieren we de 50ste verjaardag van de inwerkingtreding van het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Raciale Discriminatie (ICERD). Ons land ratificeerde dit verdrag in 1975 en we zijn ervan overtuigd dat de universele ratificatie en - nog belangrijker - de uitvoering van dit verdrag heel nuttig is in de wereldwijde strijd tegen racisme en discriminatie.

Ons land beschikt met de antiracismewet en de antidiscriminatiewet over een stevig wetgevend kader om te strijden tegen racisme. Omdat de strijd niet alleen met wetten kan worden gevoerd, werden met de jaren ook een aantal aanvullende initiatieven genomen, zoals recent nog de reactivering van de waakcel tegen antisemitisme. Ons land heeft zich ook geëngageerd om werk te maken van een actieplan tegen racisme.

Ook op internationaal vlak probeert ons land een actieve rol op te nemen tegen racisme. België zette zich de voorbije jaren op multilateraal vlak regelmatig in als bruggenbouwer, die zoveel mogelijk streeft naar constructieve dialoog en consensus rond dit thema. Zo richtte België vorig jaar samen met Zuid-Afrika bijvoorbeeld nog een ‘Group of Friends against Racism’ op in New York.