Didier Reynders veroordeelt de Turkse operatie in Noordoost-Syrië

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders veroordeelt de Turkse militaire operatie in Noordoost-Syrië en roept Turkije op om deze onmiddellijk af te blazen.

Ook de EU uit haar bezorgdheid en roept Turkije op om de operatie te staken omwille van de grote risico’s die daaraan verbonden zijn.

Minister Reynders herhaalt dat het conflict in Syrië niet kan worden opgelost met militaire middelen. De enige manier om een duurzame oplossing te vinden voor het conflict is aan de hand van een politiek proces. Recent werden hiertoe de eerste stappen gezet, via de oprichting van een Grondwettelijk Comité. Dat comité moet, onder auspiciën van de VN, de verschillende politieke krachten in het land rond de tafel brengen, wat uiteindelijk moet uitmonden in vrije verkiezingen en de heropbouw van het land.

De Turkse militaire interventie dreigt nu om het fragiele politieke proces te verstoren en kan de regionale stabiliteit verder in het gedrang brengen. Dit alles zal leiden tot nieuwe humanitaire catastrofes voor de lokale bevolking, wat volgens de Minister absoluut moet worden vermeden.

Bovendien zal deze operatie mogelijks een negatief effect hebben op de vooruitgang die de anti-IS coalitie heeft geboekt in haar strijd tegen de islamitische terreurgroepen. Ook de beveiliging van de FTF-kampen kan in gevaar komen, wat zeer problematisch zou zijn.

De crisis zal uitvoerig aan bod komen op de komende Raad Buitenlandse Zaken van de EU, aanstaande maandag in Luxemburg, waaraan Minister Reynders zal deelnemen.

Ondertussen heeft België, als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, samen met Duitsland, Frankrijk, het Verenigde Koninkrijk en Polen opgeroepen tot een spoeddiscussie in de Veiligheidsraad in New York.