Didier Reynders veroordeelt gewelddadige aanslag tegen dorp in Mali

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders veroordeelt de afschuwelijke aanslag die heeft geleid tot de gewelddadige dood van minstens 135 mensen gisteren in Mali, nabij de grens met Burkina Faso.

Zaterdagochtend vroeg drongen gewapende personen het dorp Ogossagou, in centraal-Mali, binnen. Ze doodden meer dan 100 mensen, onder wie vrouwen en kinderen, en richtten grote schade aan huizen aan. De balans van de tragedie is extreem zwaar. De minister denkt in de eerste plaats aan de families en vrienden van de slachtoffers. Hij betuigt aan hen zijn medeleven.

Hoewel de inspanningen worden voortgezet om het vredesakkoord, gefocust op Noord-Mali, uit te voeren, is de situatie in centraal-Mali buitengewoon zorgwekkend. In 2018 zijn er door het geweld minstens 500 mensen om het leven gekomen. Hoofdzakelijk door spanningen tussen de gemeenschappen - voornamelijk tussen de Peules en Dogons - en activiteiten van radicale gewapende groepen.

Een escalatie van het geweld in het centraal-Mali zou voor het hele Malinese volk desastreus zijn. Didier Reynders herhaalt zijn oproep tot rede, kalmte en hij herhaalt dat België zich blijft inzetten voor de veiligheid en ontwikkeling.

Met de Europese Unie en de Verenigde Naties staat België Mali bij in zijn inspanningen voor een duurzame terugkeer van de vrede. Ons land roept op tot dialoog en steunt de terugkeer van de rechtsstaat als garantie op basisvoorzieningen voor de bevolking. België steunt ook de strijd tegen straffeloosheid zodat het vertrouwen onder alle delen van de Malinese samenleving behouden blijft.