Didier Reynders voorstander van ambitieus Europees ruimtevaartbeleid

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders heeft zonet in het Egmontpaleis in Brussel de 11e jaarlijkse conferentie over het Europese ruimtevaartbeleid geopend. In zijn toespraak zei hij dat Europa zijn ambitie moet blijven tonen.

Door technologische ontwikkelingen en door de komst van nieuwe spelers de afgelopen jaren moet Europa middelen blijven vrijmaken om vrije ruimtetoegang te garanderen en om strategische autonomie uit te bouwen. De groeiende politieke en commerciële belangstelling voor de ruimte zorgt ervoor dat de Europese Unie haar ruimtebeleid in haar internationale actie moet inpassen en dat ze proactief moet deelnemen aan besprekingen over het mondiale beheer van de ruimte.

België levert sinds de jaren zestig een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Europese ruimtevaartsector. Ons land blijft een voortrekker in de ontwikkeling van lanceringtechnologie en satellieten of oplossingen om onze planeet te observeren. 50 jaar na de eerste ruimteconferentie van de Verenigde Naties blijft België deelnemen aan de uitbouw van een multilateraal juridisch kader, dat zowel de individuele rechten als het collectieve belang van de mensheid erkent bij de verkenning en bij het gebruik van natuurlijke rijkdommen uit de ruimte.

Daarom ondertekent Didier Reynders morgen in de marge van de conferentie een gezamenlijke verklaring met het Groothertogdom Luxemburg waarin de twee landen zich engageren om samen met hun Europese partners te werken aan de ontwikkeling van een internationaal kader voor het exploreren en het gebruik van natuurlijke rijkdommen in de ruimte.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.