Didier Reynders in Washington naar aanleiding van 70 jaar NAVO

NATO

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders woont vandaag en morgen in Washington de herdenking bij van de 70ste verjaardag van de ondertekening van het Noord-Atlantisch Verdrag. Hij vergadert ook met de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken over de uitdagingen waar de alliantie vandaag voor staat.

Op 4 april 1949 zetten in Washington twaalf landen, waaronder België, hun handtekening onder het Noord-Atlantisch Verdrag, waarbij de NAVO werd opgericht. 70 jaar later is dit de kans om onze niet-aflatende toewijding te onderstrepen aan de trans-Atlantische alliantie, die borg staat voor onze defensie en collectieve veiligheid. Doorheen de decennia heeft de NAVO meer complexe, diffuse en hybride bedreigingen doorstaan, door haar vermogen om zich aan te passen, door op een geloofwaardige manier af te schrikken en te verdedigen, door partnerschappen te smeden, en dankzij de solidariteit van haar bondgenoten en een sterke trans-Atlantische band.

De NAVO heeft nog altijd een spilfunctie in het Belgische veiligheids- en defensiebeleid, zowel door af te schrikken en het territorium van de organisatie te verdedigen als door te proberen de vrede en de veiligheid elders in de wereld te handhaven. België blijft een solidaire en geloofwaardige partner binnen de NAVO en steunt haar inspanningen om de uitdagingen in een erg onvoorspelbaar veiligheidsklimaat het hoofd te kunnen blijven bieden. Ons land draagt onverminderd de beginselen en waarden uit die de sterkte van de NAVO uitmaken en zorgt ervoor dat de alliantie alsmaar efficiënter wordt.

In de marge van de vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken zal Didier Reynders samen met zijn Luxemburgse ambtgenoot Jean Asselborn op de Nationale Begraafplaats Arlington een bloemstuk neerleggen aan de voet van het Monument van het Ardennenoffensief, ‘de grootste landslag in de geschiedenis van het Amerikaanse leger’, waarvan de 75ste verjaardag dit jaar wordt herdacht.