Didier Reynders zet strijd tegen gebruik van kindsoldaten op agenda Veiligheidsraad

Ter gelegenheid van de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten organiseert België vandaag een informele zitting van de VN-Veiligheidsraad over de rol die de Verenigde Naties kunnen spelen om kindsoldaten te bevrijden en ze opnieuw in de samenleving op te nemen. Kindsoldaten worden wereldwijd gerekruteerd door gewapende groepen of regeringslegers.

De rekrutering en het gebruik van kinderen in gewapende conflicten stoppen, is al lang een prioriteit van het Belgische buitenlandse beleid. Met deze zitting wil vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders het probleem opnieuw op de kaart zetten, onder andere met getuigenissen en voorbeelden uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zelfs als de toegang extreem moeilijk is, komt het erop aan de strijdende partijen te overtuigen om kinderen vrij te laten.

Meer dan twintig jaar na het Machel-rapport over de impact van gewapende conflicten op kinderen blijven aandacht en actie onontbeerlijk. Tienduizenden kinderen worden vandaag niet alleen als strijders gebruikt, vaak worden ze ook door hun broodheren misbruikt. Velen onder hen, vooral meisjes, zijn slachtoffer van seksueel geweld.

De betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten is niet onvermijdelijk. Ze raken in oorlogsvoering verwikkeld door bewuste en onbewuste beslissingen van volwassenen. Misbruik en uitbuiting van kinderen tijdens gewapende conflicten kan worden tegengegaan door doorgedreven actie en niet aflatende politieke druk. België zet zich daarvoor in.

Ons land speelt op dat vlak al jaren een voortrekkersrol. In het kader van zijn mandaat in de Veiligheidsraad in 2019 en 2020 zit België de VNVR-werkgroep over Kinderen en Gewapend Conflict voor. De komende maanden zal ons land onderhandelingen voeren over de aanpak van kinderrechtenschendingen in Myanmar, Syrië, Jemen, Afghanistan, Irak en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

België engageert zich op verschillende fronten in de strijd tegen kinderrechtenschendingen, ook buiten de VN-Veiligheidsraad. Zo levert ons land een financiële bijdrage aan het zogenaamde ‘monitoring and reporting mechanisme’ (MRM) van UNICEF, dat informatie over kinderrechtenschendingen in gewapende conflicten verzamelt. Kinderrechtschendingen belichten en daders bootstellen, zijn cruciale stappen om het probleem aan te pakken. België is ook lid van een groep gelijkgezinde landen die strijden tegen schendingen van kinderrechten in gewapend conflict. In Genève (Zwitserland) zit ons land die groep mee voor. Ook binnen de EU en de NAVO zet België zich voor kinderen in gewapende conflicten in.