Diplomatie, defensie, ontwikkeling: vrouwen aan het woord

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag organiseerde vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders vanmiddag in het Egmontpaleis in Brussel een conferentie met als titel: "De totaalaanpak in veiligheid: diplomatie - defensie - ontwikkeling: vrouwen aan het woord”.

Als onderdeel van die totaalaanpak streeft ons land ernaar om alle middelen van zijn buitenlands beleid – o.a. diplomatie, defensie en ontwikkeling – op een samenhangende en efficiënte manier aan te wenden. De noodzaak om meisjes en vrouwen in conflictsituaties te beschermen en seksueel geweld te voorkomen, en het belang om vrouwen te betrekken bij het beslissingsproces om tot vrede en veiligheid te komen, zijn prioriteiten waarvoor België al lang een lans breekt. Deze twee thema's worden zowel op nationaal, bilateraal, Europees als multilateraal niveau aangekaart, in het bijzonder in het kader van het Belgische mandaat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Op uitnodiging van de minister benadrukten drie buitengewone vrouwen met gedegen veldervaring op het gebied van diplomatie, defensie en ontwikkeling de cruciale rol van vrouwen bij conflictpreventie, heropbouw en de terugkeer naar vrede. Conflicten raken een hele gemeenschap, mannen en vrouwen. Toch wordt de stem van vrouwen te vaak genegeerd tijdens verzoeningspogingen. Terwijl vrouwen vaak het meest door conflicten worden getroffen, zijn zij ook de eerstelijnsactoren in preventie en vredesopbouw. Hun betrokkenheid zorgt voor efficiëntere hulpbedeling en verhoogt de geloofwaardigheid en de kwaliteit van vredesoperaties. Het zorgt ook voor een snellere economische relance en meer duurzame vredesakkoorden. Een realiteit die nog lang niet wordt erkend en die daarom meer aandacht verdient op alle niveaus. Ten slotte is het gewoon een kwestie van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Gastsprekers waren generaal Lutgardis Claes, commandant en rector van de Koninklijke Militaire School, Sophie Borel, directeur van het NOHA-netwerk voor humanitaire actie en Nina Wilén, directeur van het Afrika-programma aan het Egmont Instituut en professor aan de Vrije Universiteit van Brussel, die elk hun ervaringen deelden. Daarop volgde een debat, gemodereerd door de minister. Het publiek bestond uit militairen en diplomaten - onder wie veel vrouwelijke bilaterale ambassadeurs - en vertegenwoordigers van VN-organisaties in Brussel, ngo’s en andere instellingen die gendergelijkheid verdedigen.

Naast de inspanningen om vrouwenrechten in ons buitenlands beleid te verdedigen, blijft de vervrouwelijking van de Belgische diplomatie een prioriteit voor Didier Reynders. Zo is de man-vrouw-verhouding tijdens de laatste diplomatieke examens aanzienlijk verbeterd. Vrouwen zijn ook veel beter vertegenwoordigd in het directiecomité. Terwijl dat enkele jaren geleden slechts 1 vrouw telde, zijn nu 1/3 van de leden vrouwen.

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag werd bovendien het hele diplomatieke netwerk gemobiliseerd om gendergelijkheid te bevorderen, onder meer via campagnes op sociale media: #BalanceForBetter ("Better the Balance, better the world").