Gezamenlijke verklaring van België, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden over de toetreding tot INSTEX

België, Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden hechten het grootste belang aan het behoud en de volledige uitvoering van de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) inzake het nucleaire programma van Iran door alle betrokken partijen. De nucleaire overeenkomst werd unaniem gesteund door de VN-Veiligheidsraad. Het is een belangrijk instrument voor het wereldwijde non-proliferatieregime en levert een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in de regio.

In het licht van de aanhoudende Europese steun voor de overeenkomst en de voortdurende inspanningen om het economische deel ervan uit te voeren en de legitieme handel tussen Europa en Iran te vergemakkelijken, zijn we nu in het proces om ons aan te sluiten bij INSTEX, het instrument ter ondersteuning van de handel, op voorwaarde dat de nationale procedures worden afgerond. INSTEX werd in januari 2019 door Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk opgericht.

In dat verband is het van cruciaal belang dat de Islamitische Republiek Iran zonder uitstel opnieuw volledig de voorwaarden en bepalingen van de nucleaire overeenkomst naleeft.