Aan de vooravond van de ministeriële bijeenkomst van de coalitie tegen Daesh geeft België 4 miljoen euro voor stabilisatie en humanitaire mijnopruiming in Irak en Syrië

De strijd tegen terrorisme is een prioriteit van het Belgische buitenlandse beleid. Daarom neemt ons land actief deel aan de coalitie tegen Daesh. In die context zal vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de ministeriële bijeenkomst van de coalitie tegen Daesh op 14 november in Washington bijwonen.

Ondanks de uitdagingen die de recente Turkse operatie in het noordoosten van Syrië voor die strijd met zich mee gebracht heeft en ondanks het feit dat de uitschakeling van Daesh's leider Abu Bakr al-Baghdadi een belangrijke overwinning betekent, is het van essentieel belang om door middel van de coalitie tegen Daesh te blijven optreden. De bevestiging van die doelstelling zal tijdens de bijeenkomst in Washington centraal staan.

Aan de vooravond van de vergadering besloot de Belgische regering een belangrijke bijdrage aan de stabilisatie- en humanitaire mijnopruimingsinspanningen in Irak en Syrië te leveren.

In Irak is het van essentieel belang om de vooruitgang te consolideren na de herovering van de gebieden die onder Daesh's controle stonden. De stabilisatie en wederopbouw van het land zijn essentieel om te voorkomen dat de bevolking zich tot terroristische groeperingen wendt. Daarom heeft België besloten om 2 miljoen euro aan de financieringsfaciliteit voor stabilisatie (FFS) van het VN-agentschap UNDP toe te kennen.

Zowel in Syrië als in Irak is de behoefte aan humanitaire hulp en mijnopruiming, die de sleutel tot een duurzame stabilisatie van het land vormen, momenteel enorm groot. Om bij te dragen aan het werk van de mijnopruimingsdienst van de Verenigde Naties (UNMAS) bij de humanitaire mijnopruiming in Syrië en Irak, heeft België voor 2019 2 miljoen euro vrijgemaakt. Humanitaire ontmijning is van essentieel belang om levens te redden, om mensen in staat te stellen naar huis terug te keren, te verhuizen en goed gebruik te maken van het land, om slachtoffers van mijnen en andere oorlogsexplosieven te helpen en om de ontwikkeling van door mijnen getroffen gebieden mogelijk te maken. Ontmijning is een belangrijk middel om de stabilisatie van post-conflictgebieden te realiseren.