Internationale Dag voor Herdenking van Slachtoffers Holocaust: bewustmaking blijft nodig

Morgen is het precies 74 jaar geleden dat het Nazi-vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd. Daarom is 27 januari de Internationale Dag voor de Herdenking van de Slachtoffers van de Holocaust. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zijn gedachten zijn bij alle slachtoffers en nabestaanden van de genocides die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. Zulke tragedies mogen zich nooit meer herhalen. Blijvende aandacht voor de Holocaust en opvoeding over de Shoah hebben volgens de minister een belangrijke preventieve rol.

Ons land beschikt over een stevig wetgevend kader om te strijden tegen racisme, met de antiracisme- en de antidiscriminatiewet. Sinds 1995 geldt in België ook een wet die een verbod instelt op het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd.

Maar antisemitisme bestaat helaas nog altijd in Europa, ook in ons land. De Verklaring van de Europese Raad over de bestrijding van antisemitisme van 6 december 2018 en de Resolutie van de Belgische Senaat over de strijd tegen het antisemitisme (goedgekeurd op 14 december) tonen dat inspanningen en bewustmaking nodig blijven. Daarom werkt de Belgische overheid momenteel ook aan een nieuwe activering van de waakzaamheidscel tegen antisemitisme.

Respect voor anderen en culturele diversiteit zijn fundamentele waarden voor ons land. Niet alleen overheden maar ook andere instanties en organisaties spannen zich in om haat, racisme, xenofobie en antisemitisme uit onze maatschappij te weren. Ook het onderwijs speelt een sleutelrol. Door de herinnering aan de wreedheden levend te houden, zorgen we er samen voor dat ze hopelijk nooit meer kunnen gebeuren.

Ons land is lid van de Internationale Alliantie voor Herinnering aan de Holocaust (IHRA) en werkt hiervoor samen met zijn partners, in Europees verband en binnen internationale organisaties zoals de Verenigde Naties.