Internationale mensenrechtendag: Philippe Goffin bevestigt engagement inzake mensenrechten

Vandaag is het de internationale dag van de mensenrechten. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin bevestigt dat België zich blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen.

Zoals de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten, zet de Minister graag alle kinderen en jongeren in de schijnwerpers. Het voorbije jaar bewees nogmaals hoe onze jeugd een duidelijke stem opeist in het maatschappelijk debat. Tienduizenden jongeren kwamen op straat om hun bezorgdheid te uiten over klimaatverandering en om een eerlijk en doortastend klimaatbeleid te eisen. Door zich luid uit te spreken voor het klimaat, maar evengoed door op te komen tegen pesten, racisme en discriminatie, geven deze jonge burgers mee vorm aan onze democratie. Onze jeugd vormt een bron van inspiratie voor de toekomst.

2019 stond in het teken van de 30e verjaardag van het VN Kinderrechtenverdrag. Volgend jaar vieren we de 20e verjaardag van Twee Protocollen bij dit Verdrag. Ter gelegenheid van deze speciale verjaardag zal ons land in mei 2020 een internationale kinderrechtenconferentie organiseren over de implementatie van deze protocollen.

Op het ogenblik dat we onze jeugd in de kijker plaatsen, gaat onze aandacht ook uit naar de rechten van kinderen die, gedwongen door conflict, sociale en economische ongelijkheid, corruptie of klimaatverandering, geëmigreerd zijn naar derde-landen. Sommigen werden daarbij vergezeld van ouders of familie, anderen hebben de stap helemaal alleen gezet. Ook in de 21e eeuw zullen migratiebewegingen aanhouden. De oplossing voor humanitaire crises aan de oorsprong van deze bewegingen, ligt niet bij één land alleen. Een duurzame stabilisatie van regio’s die geteisterd worden door conflict, armoede en natuurrampen vereist een regionale en internationale aanpak. De drie pijlers waarop de Verenigde Naties zijn gebouwd, namelijk vrede en veiligheid, ontwikkeling, en mensenrechten gaan daarbij hand in hand.

België hanteert dat laatste adagio ook in de VN Veiligheidsraad, waar het sinds dit jaar en dit tot eind 2020 zetelt als niet-permanent lid. Tijdens haar mandaat ijvert ons land voor de bescherming en bevordering van mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de situatie van kinderen getroffen door gewapende conflicten en de rol en noden van vrouwen in vredesprocessen.

Aan de vooravond van de 25e verjaardag van de Vierde Wereldconferentie over Vrouwen in Beijing, blijft ons land zich ook opwerpen als fervente verdediger van de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes die vandaag helaas steeds meer onder druk staan.

Op deze internationale dag bevestigt ons land haar onwrikbaar engagement voor de mensenrechten. Niet alleen bilateraal, maar ook in de EU en in internationale fora zal ons land blijven ijveren voor rechten die inherent zijn aan alle mensen, ongeacht hun ras, geslacht, nationaliteit, taal, religie of enige andere status. Als voorvechter van het multilateralisme, stelt ons land zich dan ook opnieuw kandidaat voor lidmaatschap van de VN Mensenrechtenraad voor de periode 2023-2025.