België werkt samen met EU-partners om de JCPoA te behouden en het economische luik van het akkoord uit te voeren

Oostenrijk, België, Finland, Nederland, Slovenië, Spanje en Zweden hechten het grootste belang aan het behoud van het gezamenlijke actieplan (JCPoA), ondertekend door Iran en unaniem goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad, als een sleutelinstrument voor het non-proliferatieregime en een belangrijke bijdrage tot stabiliteit in de regio.

We zijn ons bewust van de moeilijkheden om het economische luik van de overeenkomst uit te voeren en werken samen met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, evenals de Europese Dienst voor Extern Optreden en de Europese Commissie, om kanalen op te zetten die legitieme handels- en financiële transacties met Iran faciliteren. Een van de voornaamste van deze initiatieven, is de oprichting van een instrument ter ondersteuning van handelsuitwisselingen (INSTEX). In dat verband is het van cruciaal belang dat de Islamitische Republiek Iran zich houdt aan de bepalingen van de nucleaire overeenkomst en deze volledig naleeft.