Kinderen Ghezzal terug in België

In december 2017 besliste de regering om de terugkeer van Belgische kinderen jonger dan 10 jaar van buitenlandse strijders te vergemakkelijken als ze gelokaliseerd zijn.

In overeenstemming met deze beslissing heeft de Belgische overheid op 22 januari aan twee kinderen van wie de moeder, Amina Ghezzal, momenteel in de gevangenis in Turkije zit en van wie de vader overleden is, de nodige reisdocumenten voor buitenlanders afgegeven. Hun terugkeer naar België hing af van de instemming van de Turkse overheid, die het vertrek vanuit Turkije naar België moest toestaan.

Nu de instemming werd verkregen, konden de twee kinderen vandaag vanuit Turkije naar ons land vertrekken, waar ze bij hun aankomst door de bevoegde diensten werden opgevangen.