Kinderen, onzichtbare slachtoffers van de doodstraf

Vandaag is de Europese en Werelddag tegen de doodstraf. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders herhaalt dat België zich sterk blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.

De strijd tegen de doodstraf is al lange tijd een van de prioriteiten van ons land. Het doel van België en de EU is de volledige, wereldwijde afschaffing van de doodstraf voor alle misdrijven. De doodstraf is een onaanvaardbare aantasting van de menselijke waardigheid en is een wrede, onmenselijke en vernederende straf.

Deze straf treft niet alleen de persoon zelf, maar ook zijn of haar omgeving en in het bijzonder de kinderen van terdoodveroordeelde of geëxecuteerde ouders. België heeft de aandacht op het lot van deze kinderen gevestigd met een resolutie in de Mensenrechtenraad in 2013. Daarnaast werd financiële steun verleend aan het onderzoek van de ngo Quakers over de bescherming van deze kinderen, dat eerder dit jaar resulteerde in de publicatie van een nuttige juridische analyse. ‘Toch blijven deze kinderen vaak de onzichtbare slachtoffers van de doodstraf. Net daarom steun ik vandaag opnieuw de campagne van de Wereldcoalitie tegen de Doodstraf’, aldus minister Reynders.

Het Belgische engagement voor de afschaffing van de doodstraf is niet beperkt tot deze ene dag. Het is een werk van lange adem op verschillende fronten. Ons land blijft ook ijveren voor de ratificatie van het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten dat dit jaar zijn 30e verjaardag viert. Dit protocol, dat in de afschaffing van de doodstraf voorziet, werd nog maar door 88 landen geratificeerd.