Koning en Koningin brengen in Seoel hulde aan soldaten van de Koreaanse Oorlog

Vandaag brachten de Koning en de Koningin hulde aan de soldaten die gevochten hebben tijdens de Koreaanse Oorlog. Na een kranslegging op Seoul National Cemetery, de rustplaats van de gevallen Koreaanse patriotten, bezochten ze het Oorlogsmonument van Korea - waar de namen van alle gevallen soldaten worden vermeld - om hun respect te betuigen aan de Belgische slachtoffers. Het Koningspaar werd vergezeld door minister De Crem, de Belgische oorlogsveteraan Raymond Behr en 8 Koreaanse veteranen die samen met de Belgische troepen vochten. De Koreaanse ministers van Defensie en Veteranenzaken waren ook aanwezig op de ceremonie.

De Koreaanse oorlog, vaak de Vergeten Oorlog genoemd, begon in juni 1950 toen Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea aanvielen. Na deze invasie heeft de VN-Veiligheidsraad een aantal resoluties aangenomen waarin Noord-Korea werd opgeroepen de vijandelijkheden te staken en zich terugtrekken ter hoogte van de 38e breedtegraad. De Veiligheidsraad vroeg de VN-lidstaten ook om hulp te verlenen aan de Republiek Korea om de internationale vrede en veiligheid in de regio te herstellen.

België -een van de oprichters van de Verenigde Naties en een fervent verdediger van het multilateralisme - reageerde op deze oproep door in 1951een bataljon vrijwilligers naar Zuid-Korea te sturen. De Belgische soldaten bleven tot 1955, dus tot na de ondertekening van de wapenstilstand. Tegen het einde van deze periode hadden 3171 Belgen gediend in Korea aan de zijde van Zuid-Koreaanse en tal van geallieerde troepen die vochten onder VN-vlag. Meer dan honderd Belgische soldaten lieten het leven, raakten vermist in actie of stierven in gevangenenkampen. Ook 9 Zuid-Koreaanse soldaten en twee soldaten uit Luxemburg die aan het Belgische contingent waren toegevoegd, stierven in de strijd.

Uiteindelijk kwam de oorlog ten einde in juli 1953, toen een fragiel staakt-het-vuren werd ondertekend. Tegen die tijd had het conflict al meer dan een miljoen slachtoffers geëist.

In zijn toespraak, bracht minister De Crem hulde aan degenen die vochten en stierven in de Koreaanse oorlog voor hun moed en opoffering. Ze hebben niet alleen bijgedragen tot het herstel van de vrede, maar verdedigden ook de waarden en idealen die ons zo dierbaar zijn: vrijheid en democratie. De Koreaanse oorlog was meer dan alleen een burgeroorlog. Het was het hoogtepunt van de spanningen die al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog broeiden en resulteerden in de Koude Oorlog. Westerse mogendheden voerden toen een “containment strategy” om de verspreiding van de Sovjetmacht en de communistische ideologie over de hele wereld in te dammen. Deze strategie was de belangrijkste drijvende (ideologische) kracht voor Westerse landen om zo ver van huis te gaan vechten.

Minister De Crem benadrukte het belang om de Koreaanse oorlog niet te vergeten. Niet alleen uit respect voor de omgekomen soldaten, maar ook om ons eraan te herinneren hoe belangrijk het is om onze inspanningen voor bemiddeling, non-proliferatie, het voorkomen van conflicten en het bevorderen van vrede voort te zetten. Alleen op deze manier kunnen we voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt en kunnen we ervoor zorgen dat hun opofferingen niet voor niets zijn geweest.

Behalve het oorlogsmonument in Seoul, bevindt zich in de stad Dongducheon een monument dat specifiek werd opgericht ter ere van de gesneuvelde Belgische soldaten. Een gelijkaardig monument werd gebouwd in België, op het Koreaplein in Sint-Pieters-Woluwe.