Luxemburg en België werken samen voor ontginning en gebruik van ruimtegrondstoffen

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders, en Etienne Schneider, vicepremier en minister van Economie van het groothertogdom Luxemburg, ondertekenden vandaag in het Egmontpaleis in Brussel een gemeenschappelijke verklaring over de ontginning en het gebruik van grondstoffen uit de ruimte. De twee landen zijn van plan om samen met hun Europese partners te werken aan de ontwikkeling van een internationaal kader voor de exploitatie en het gebruik van ruimte-ertsen.

Door technologische vooruitgang en de komst van nieuwe spelers winnen de ontginning en het gebruik van grondstoffen uit de ruimte aan politiek en commercieel belang.

De ontginning van ruimte-ertsen zou in de eerste plaats gebeuren op de maan en op planetoïden dicht bij de aarde. Die hemellichamen bevatten tal van grondstoffen die in aanmerking komen voor ontginning, zoals water, aluminium, kobalt, ijzer en mangaan. Vooral water is extra interessant, omdat het rechtstreeks bruikbaar is voor de mens en omdat het als brandstof kan dienen voor toekomstige ruimtemissies.

Met zijn initiatief SpaceResources.lu is Luxemburg een van de pioniers in de ontginning en het gebruik van ruimtegrondstoffen. Zo heeft het groothertogdom nationale wetgeving goedgekeurd die het gebruik van dergelijke grondstoffen erkent en die een vergunnings- en toezichtsprocedure opstelt voor de missies die daaruit voortvloeien. Ook België heeft een lange traditie van juridische, technische en economische expertise in de ruimte. Zo is ons land toegetreden tot de vijf VN-ruimteverdragen, waaronder het maanverdrag over de activiteiten van lidstaten op de maan en op andere hemellichamen.

In het kader van het VN-COPUOS (UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) doen België, Luxemburg en andere Europese en niet-Europese landen er alles aan om een internationaal kader voor de ontginning van ruimtegrondstoffen te uit te bouwen. Met de ondertekening van deze verklaring tonen België en Luxemburg dat ze daarvoor willen samenwerken. Een goed kader is nodig om privé-investeringen in deze veelbelovende sector van de ruimtemijnbouw op te drijven.