Meer dan ooit nood aan een krachtdadige VN

Vandaag wordt de Dag van de Verenigde Naties gevierd als herdenking van de inwerkingtreding van het Handvest van de Verenigde Naties in 1945. Met dit Handvest werd de internationale organisatie opgericht. België was een van de eerste landen die het Handvest ondertekenden en de Verenigde Naties blijven een uniek globaal kader voor het realiseren van ons multilateraal engagement.

Vicepremiers en ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking Didier Reynders en Alexander De Croo benadrukken op deze dag het belang van de Verenigde Naties.

Multilateralisme zit in het DNA van de Belgische diplomatie. Het verenigt landen en verhoogt de kwaliteit van de oplossingen die gezamenlijk worden gevonden voor complexe problemen. Een internationale rechtsorde kan stabiliteit, vrede en veiligheid bevorderen. De VN staan ook garant voor een allesomvattende aanpak, waarin vrede en veiligheid onlosmakelijk verbonden zijn met respect voor de mensenrechten en duurzame ontwikkeling van mens en milieu.

Multilateralisme is een keuze. Die keuze is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Op een moment dat bepaalde conflicten escaleren of maar niet opgelost geraken, is het nodig opnieuw te investeren in dialoog, respect voor de principes van het VN-Handvest en promotie van de internationale rechtsorde. België kiest resoluut voor de versterking van het recht, eerder dan het recht van de sterkste. Het Internationaal Humanitair Recht mag niet verder ondermijnd worden. De bescherming van burgers - en zeker van de meest kwetsbare - is een plicht, geen optie. Dit is de inzet voor ons land, ook tijdens ons mandaat in de Veiligheidsraad.

Beide ministers roepen dan ook op om op deze dag van de Verenigde Naties solidair te zijn met de slachtoffers van alle gewelddadige conflicten, en er concrete lessen uit trekken. Ook al is de wereld sinds de oprichting van de VN enorm veranderd, de principes van het Handvest blijven actueel en universeel. Net daarom wil België blijven inzetten op een krachtdadige VN die conflicten kan voorkomen en duurzame vrede kan garanderen. 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.