Minister Alexander De Croo in New York voor Algemene Vergadering Verenigde Naties

Vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo neemt deze week deel aan de jaarlijkse sessie van de Algemene Vergadering in New York. Het wordt een intensieve week vol ontmoetingen en vergaderingen bij de Verenigde Naties (VN).

Dit jaar staat de Algemene Vergadering van de VN in het teken van klimaat en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). VN Secretaris-Generaal Guterres wil via de UN Climate Summit (23/9) en de SDG Summit (24-25/9) de lidstaten aansporen een hoger ambitieniveau te tonen met concrete engagementen en de nodige financiering daarvoor te garanderen.

Minister De Croo zal maandag tussenkomen tijdens de High Level Meeting over universele gezondheidszorg, een onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG3). Dinsdag neemt hij samen met HM Koningin Mathilde deel aan de SDG Summit. Daarnaast zal hij ook gesprekken voeren met partnerorganisaties van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zoals UNICEF, UNDP en het Global Fund.

 
Mensenrechten en humanitaire actie

Bijzondere aandacht gaat dit jaar ook naar het Belgisch lidmaatshap van de VN-Veiligheidsraad. Minister De Croo zal daarbij focussen op twee thema’s die België binnen de VN en de Veiligheidsraad prioritair naar voor schuift: mensenrechten en humanitaire actie.

Op maandag organiseert België een side-event over de bescherming van kinderen in gewapende conflicten. Minister De Croo zal er samen met onder meer Nobelprijslaureate Nadia Murad en H.M. Koningin Mathilde het woord voeren. Op woensdag staat een Belgisch side-event gepland over de naleving van internationaal humanitair recht.

 
Verbod op kernproeven

België heeft de voorbije twee jaar een voortrekkersrol gespeeld bij de promotie van het Kernstopverdrag (CTBT) en zal over zijn acties verslag uitbrengen. Het verbod op kernproeven blijft relevant voor een oplossing van het Noord-Koreaanse nucleaire dossier.

Ook de recente ontwikkelingen rond Iran, Jemen en de Perzische Golf, evenals Syrië, de Sahel en de Grote Meren staan voor ons land hoog op de agenda.

Uiteraard zal ook ons lidmaatschap in de Veiligheidsraad voor de periode 2019-2020 centraal staan in de vele ontmoetingen en zullen we ons mandaat dat gebouwd is rond drie concepten, verder vormgeven: het voorkomen van conflicten (prevention), de bescherming van burgers in conflictgebieden (protection) en het verhogen van de slagkracht van de VN en de Veiligheidsraad (performance).

 
Alliantie voor multilateralisme

Als stichtend lid van de VN is België een overtuigde pleitbezorger van het multilateralisme. Minister De Croo zal namens België dan ook aanwezig zijn op de lancering van de ‘Alliantie voor Multilateralisme’, een Frans-Duits initiatief om wereldwijde samenwerking te promoten. Er is nood aan een geïntegreerde aanpak van vrede en veiligheid, de verdediging van mensenrechten en de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. België zal zich blijven engageren voor het nastreven van multilaterale antwoorden op uitdagingen die globaal, complex en met elkaar verweven zijn. Het wordt dan ook een drukke week vol politieke en diplomatieke contacten.

Tijdens zijn verblijf in New York, zal de minister ook tal van bilaterale ontmoetingen hebben en zal hij actief deelnemen aan de informele vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en het werkontbijt dat HRVP Mogherini voorziet met de EU-landen die zetelen of verkozen zijn in de Veiligheidsraad. Deze hebben tot doel de slagkracht van een gemeenschappelijk Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid ook binnen de VN te verhogen.

Volg de Belgische deelname aan de Ministeriële Week op onze sociale media:

In de loop van de week zullen er ook meerdere persberichten worden uitgestuurd. Het volstaat u in te schrijven op http://press.fb.emailing.belgium.be/c19/h602a1