Nieuwe landenprogramma’s Senegal en Rwanda zetten in op ondernemerschap, privésector en seksuele rechten

De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor nieuwe landenprogramma’s voor Senegal en Rwanda, twee partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De nieuwe landenprogramma’s zetten sterk in op ondernemerschap, de ontwikkeling van een lokale privésector en het bevorderen van de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid van meisjes en vrouwen.

Het nieuwe samenwerkingsprogramma met Rwanda loopt tot 2023 en zal inzetten op een betere toegang tot seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Daarnaast gaat aandacht naar de verbetering van waardeketens in de landbouw, de commercialisering van landbouwproducten en duurzame urbanisatie. Een derde prioriteit is public finance management.

België is in Rwanda de vijfde bilaterale donor, na de VS, het VK, Nederland en Duitsland. Het huidige samenwerkingsprogramma met Rwanda omvat in totaal 24 miljoen euro per jaar; in het vorige samenwerkingsprogramma was dat nog 40 miljoen per jaar.

Het nieuwe samenwerkingsprogramma met Senegal wil lokaal en duurzaam ondernemerschap bevorderen en ook de toegang tot seksuele en reproductieve rechten verbeteren. Onderwijs is een derde pijler. In de samenwerking tussen België en Senegal is ook veel aandacht voor de strijd tegen de klimaatverandering, gender, het belang van digitalisering en waardig werk. Voor het nieuwe programma wordt tot 2023 elk jaar 9 miljoen euro uitgetrokken.

Senegal is een ontwikkelingspartner van België sinds 1968. Ons land is er de zevende bilaterale donor. De laatste jaren evolueert de relatie naar een meer evenwichtig partnerschap waar handel een sleutelrol speelt.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.