Onder Belgische impuls is Veiligheidsraad eensgezind in strijd tegen kinderrechtenschendingen in Syrië

Vandaag nam de Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten van de VN-Veiligheidsraad, waarvan België sinds 1 januari voorzitter is, conclusies aan over de situatie van kinderen in het gewapende conflict in Syrië. Voor het eerst in lange tijd stuurt de Veiligheidsraad zo een sterk signaal uit over de situatie in Syrië en meer bepaald de schendingen van kinderrechten. De Veiligheidsraad roept partijen die zich daaraan schuldig maken tot de orde. Ons land leidde de onderhandelingen over de aanbevelingen die dergelijke schendingen moeten voorkomen.

De komende maanden zal België in de VN-Veiligheidsraad de onderhandelingen voeren over de aanpak van kinderrechtenschendingen in Myanmar, Jemen, Afghanistan, Irak en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De strijd tegen straffeloosheid is al lang één van de prioriteiten van het buitenlandbeleid van België. Het Belgische voorzitterschap van de Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten past in dat engagement. Ons land speelt ook buiten de VN-Veiligheidsraad een voortrekkersrol in de strijd tegen schendingen van kinderrechten door gewapende conflicten en het engageert zich op verschillende fronten.

De voorbije jaren organiseerde vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders verschillende evenementen over kinderen en gewapende conflicten, zowel in Brussel als in New York. Hij nam ook vaak deel aan debatten over dit thema. Naast politiek engagement op internationale fora levert België ook operationele bijdragen op het terrein. Zo levert ons land een financiële bijdrage aan het zogenaamde ‘monitoring and reporting mechanisme’ (MRM) van de Verenigde Naties, dat informatie over kinderrechtenschendingen in gewapende conflicten verzamelt. Kinderrechtschendingen belichten en daders blootstellen, zijn cruciale stappen om het probleem aan te pakken.

België steunt de rol van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor Kinderen en Gewapende Conflicten Virginia Gamba. De nauwe samenwerking met haar kantoor bevordert de blijvende aandacht voor de problematiek en draagt bij tot de effectieve bescherming van kinderen in gewapende conflicten.

België is ook lid van een groep gelijkgezinde landen die strijden tegen schendingen van kinderrechten in gewapende conflicten. In Genève (Zwitserland) zit ons land die groep mee voor. Ook binnen de EU en de NAVO zet België zich hiervoor in.

Meer dan twintig jaar na het Machel-rapport over de impact van gewapende conflicten op kinderen blijven aandacht en actie onontbeerlijk. Tienduizenden kinderen ondervinden vandaag dagelijks de directe negatieve impact van gewapend conflict. De betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten is nochtans niet onvermijdelijk. Ze raken in oorlogsvoering verwikkeld door bewuste en onbewuste beslissingen van volwassenen. Misbruik en uitbuiting van kinderen tijdens gewapende conflicten kan worden tegengegaan door doorgedreven actie en niet aflatende politieke druk. België blijft zich daarvoor inzetten.