Onder Belgische impuls is Veiligheidsraad eensgezind in strijd tegen kinderrechtenschendingen in Myanmar

Vandaag nam de Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten van de VN-Veiligheidsraad, waarvan België sinds 1 januari voorzitter is, bij consensus conclusies aan over de situatie van kinderen in het gewapende conflict in Myanmar. Voor het eerst in lange tijd stuurt de Veiligheidsraad zo een sterk signaal uit over de situatie in Myanmar en meer bepaald de schendingen van kinderrechten. De Veiligheidsraad roept partijen die zich daaraan schuldig maken, waaronder het leger van Myanmar, op om een einde te maken aan de schendingen en nieuwe te voorkomen. Bovendien eist de VNVR dat er onafhankelijke en onpartijdige onderzoeken en vervolgingen van schendingen komen om daders ter verantwoording te roepen. Ook moet het land met de VN samenwerken om maatregelen te nemen. Ons land leidde de onderhandelingen over deze tekst met aanbevelingen.

De komende maanden zal België in de VN-Veiligheidsraad de onderhandelingen voeren over de aanpak van kinderrechtenschendingen in Jemen, Afghanistan, Irak en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Eerder deze maand werd hierover al consensus bereikt m.b.t. Syrië.

De strijd tegen straffeloosheid is al lang één van de prioriteiten van het buitenlandbeleid van België. Het Belgische voorzitterschap van de Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten past in dat engagement. Ons land speelt ook buiten de VN-Veiligheidsraad een voortrekkersrol in de strijd tegen schendingen van kinderrechten door gewapende conflicten.

Meer dan twintig jaar na het Machel-rapport over de impact van gewapende conflicten op kinderen blijven aandacht en actie onontbeerlijk. België blijft zich daarvoor inzetten.