#BEmissionCHN 2019: Prinselijke economische missie naar China wordt de grootste ooit…

Van 17 tot 22 november zal Prinses Astrid, als vertegenwoordigster van de Koning, een Belgische economische missie naar China leiden. Met 632 deelnemers zal het meteen de grootste economische missie ooit worden. De brede waaier aan ingeschreven bedrijven en het uitgebreide programma weerspiegelen de grote interesse van onze bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra voor de mogelijkheden die China te bieden heeft. Naast de promotie van export en investeringen, zullen ook de interculturele en politieke betrekkingen tussen onze twee landen tijdens de prinselijke missie centraal staan.

 
I. Officiële Delegatie

Prinses Astrid zal vergezeld worden door de onderstaande ministeriële delegatie:

  • Didier Reynders, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en minister van Defensie
  • Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel
  • Jan Jambon minister-president van de Vlaamse regering en minister van Buitenlands Beleid, Cultuur en ICT
  • Willy Borsus, viceminister-president van de Waalse regering en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek & Ontwikkeling en Landbouw.
  • Pascal Smet, staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw, Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel

 
II. Organisatie

De prinselijke missies worden gezamenlijk georganiseerd door de drie regionale agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van handelsrelaties en investeringen (Flanders Investment & Trade, Agence Wallonne à l’Exportation, Brussels Invest & Export/hub.brussels), het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 
III. Algemeen kader

Over de laatste 40 jaar is het aandeel van China in de wereldeconomie toegenomen van 1,5% naar meer dan 15%, gedeeltelijk dankzij de door DENG Xiaoping ingeslagen weg van “reform and opening up”. Voor een heel aantal sectoren dient men in China aanwezig te zijn om een (echte) globale speler te zijn.

China is, ondanks de groeivertraging (officiële cijfers net boven 6%, en komende van om of boven de 10% in de jaren 2000), op weg om tegen 2030 de grootste economie ter wereld te worden. De Chinese economie is vandaag in volle transformatie van een industrie die draait op lage lonen en massaproductie naar een economie die hoogwaardige en kwaliteitsvolle producten aflevert, gedreven door technologie en innovatie. De focus van de Chinese economie verschuift ook langzaam maar zeker van export naar binnenlandse consumptie.

China werkt met grote masterplannen. Zo is er het “Made in China 2025” programma, een industrieel programma met de 10 sectoren waarin China een globale - zelfs leidend op wereldvlak - rol voor haar bedrijven wil veroveren. Het gaat o.m. over zelfrijdende voertuigen, informatietechnologie (5G), robotica, lucht- en ruimtevaart en de farmaceutische industrie. Ook het “Belt and Road Initiative (BRI) krijgt steeds meer globale reikwijdte omwille van infrastructuurprojecten, digitale netwerken en pijpleidingen in landen tussen Azië en Europa, maar ook steeds vaker in Afrika.

België speelt hier op een pragmatische manier op in met troeven inzake logistiek (havens/luchthavens die een toegangspoort kunnen vormen voor Chinese producten naar de Europese markt). Zo profileert België zich als de ware Gateway to Europe voor Chinese investeerders. Er gaat ook veel aandacht voor duurzaamheid van de projecten en respect van internationale normen. In dit kader wordt er een seminarie georganiseerd in samenwerking met ILO, over gendergelijkheid op de werkvloer.

China’s industrieel beleid zet zich volledig in op innovatie en nieuwe technologieën. Hierdoor groeit de competitie met onze bedrijven, die zich meer en meer geconfronteerd zien met snel en sterk innoverende Chinese concurrenten.

Het zeer dynamische industrieel beleid van China vertoont ook schaduwzijden (IPR-bescherming, subsidiebeleid, al dan niet gedwongen technologietransfers, probleem van reciprociteit inzake markttoegang), maar reikt ook enorme kansen voor Belgische bedrijven. De omvang van de economische missie - met 632 deelnemers de grootste ooit - toont de interesse van het Belgische bedrijfsleven voor China, de relevantie van het land voor de ontwikkeling van onze bedrijven en hun vertrouwen in de verdere groei van de Chinese economie.

De economische groei in China heeft verschillende maatschappelijke uitdagingen met zich mee gebracht: vervuiling (bodem, lucht, oppervlaktewater) met impact op gezondheid en kwaliteit van het voedsel. Er liggen hier kansen voor Belgische bedrijven in de cleantech- en voedingssectoren - beide ruim vertegenwoordigd onder de deelnemers aan de missie - alsook voor Belgische onderzoeksinstituten. Met 1,4 miljard consumenten vormt China een zeer aantrekkelijke groeimarkt voor kwaliteitsvolle Belgische voeding en drank. De Belgische cleantech-bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen dan weer een betrouwbare partner zijn om via propere technologieën het hoofd te bieden aan de diverse uitdagingen op het vlak van milieu, zoals afvalverwerking, waterzuivering,… en energiezuinige bouwprojecten, met de nieuwe kanselarij in Peking als duurzaam voorbeeld.

De uitbouw van een gezondheidssysteem en gezondheidsindustrie staan ook bovenaan de Chinese politieke agenda (“Healthy China 2030”), wat dan weer opportuniteiten biedt voor Belgische farma- en medische apparatuurbedrijven die bijzondere expertise hebben inzake vaccins, medische hulpmiddelen, ontwikkeling van geneesmiddelen, hospitaalmanagement,…

 
IV. Economische banden - Sterke handelspartners

In 2018 bedroeg de totale waarde van de Belgische export in goederen naar China 7 miljard. De totale waarde van de BE import in goederen uit China bedroeg 15,7 miljard. Deze economische missie vindt dus plaats tegen de achtergrond van een structurele negatieve handelsbalans met China en het is dus zaak voor onze Belgische bedrijven een graantje te kunnen meepikken van de groeiende Chinese consumptiemarkt. Inspelen op sectoren waar er een duidelijke Chinese vraag voor is (cleantech, farma, voeding,…), zou meer win-win situaties moeten creëren en het handelsdeficit inperken. Zo zal België o.a. betekenisvolle stappen proberen te zetten op technisch en politiek niveau om de toegang van Belgische landbouwproducten - varkensvlees in het bijzonder - tot de Chinese markt weer open te stellen.

Deze economische missie vindt plaats in een vertroebeld internationaal klimaat: crisis van het multilaterale handelssysteem, de wedloop om technologie en tariefoorlogen tussen ’s werelds grootste economieën: de VS en China. België wil er bij China op aandringen om als tweede economie ter wereld haar verantwoordelijkheid te nemen om zich in te zetten voor het vrijwaren en het moderniseren van de WTO. Om verder te groeien heeft de internationale handel een op regels gebaseerd multilateraal systeem nodig. De plaats van China in de wereld noopt ook tot enkele structurele veranderingen, o.m. met betrekking tot de rol van staatsbedrijven en industriële subsidies. China wordt ook een steeds belangrijkere partner inzake klimaat en milieu, wat alweer samenwerkingsopportuniteiten aanbiedt aan de Belgische bedrijven. Handel en de globale uitdagingen zijn punten die zowel bilateraal maar ook op EU-niveau naar voren worden gebracht.

België hecht een groot belang aan het versterken van de relaties tussen de EU en China en wil hiertoe onze traditionele “brug”-functie opnemen. België zal er ook in Peking op aansturen dat de belangrijke onderhandelingen over een investeringsakkoord tussen de EU en China die al meer dan 5 jaar aanslepen tot een ambitieus resultaat leiden met betere markttoegang voor bedrijven en meer rechtszekerheid.

 
V. Sportieve, culturele en persoonlijke uitwisselingen

Sinds enkele jaren ontvouwt China een “Zijderoutediplomatie”, waarbij naast de uitrol van infrastructuur en digitale netwerken, ook het versterken van uitwisselingen tussen studenten, journalisten… of het promoten van toerisme centraal staan.

De missie biedt dan ook de mogelijkheid om in te spelen op de exponentiële groei van het Chinese toerisme enBelgië te promoten als toeristische bestemming. België zal er bij China op aandringen om visafaciliteiten ter verkrijgen voor studenten (stagiairs) en jonge ondernemers, zodat ze ook het innoverende China beter leren kennen.. Momenteel bestaat hierover geen reciprociteit tussen België en China.

Met de Olympische winterspelen in Peking en de Asian Games in Hangzhou die beide in 2022 zullen plaatsvinden, zal uiteraard de sportieve en innovatieve know-how van Belgische bedrijven voor de omkadering van dergelijke grote sportevenementen aan bod komen. Voetbal, de paarden- en duivensport bieden raakvlakken voor verdere samenwerking.

Daarnaast is er ook nog tijd voor wat interculturele contacten met een bezoek aan een tentoonstelling van Belgische hedendaagse kunst en uiteraard ook tijdens de Belgische officiële recepties in Peking en Shanghai.

 
Het volledige programma en alle nuttige informatie over het staatsbezoek kunt u raadplegen op www.belgianeconomicmission.be. Tijdens de duur van het staatsbezoek kan het programma via de sociale media worden gevolgd met de hashtag #BEmissionCHN.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.