Prinselijke economische missie naar Mexico | #BEmissionMEX

Van 16 tot 23 februari zal Prinses Astrid, als vertegenwoordigster van de Koning, een economische missie van België naar Mexico leiden. Met meer dan 280 deelnemers en een week vol activiteiten in Mexico City en Monterrey, zal deze missie ongeveer dubbel zo groot zijn als de vorige prinselijke missie naar dit land tien jaar geleden. Het aantal ingeschrevenen en het uitgebreide programma weerspiegelen de grote interesse van onze bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra voor de mogelijkheden die de vijftiende economie ter wereld te bieden heeft. Naast de promotie van export en investeringen, zullen ook de menselijke en politieke betrekkingen tussen onze twee landen tijdens de prinselijke economische missie centraal staan.

 
Officiële delegatie

Prinses Astrid zal vergezeld worden door de onderstaande ministeriële delegatie:

  • Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, Federale regering;
  • Pierre-Yves Jeholet, viceminister-president en minister van Economie, Industrie, Informatisering, Innovatie, Digitalisering, Werk en Vorming, Waalse regering;
  • Philippe Muyters, minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Vlaamse regering.
  • Cécile Jodogne, staatssecretaris belast met Buitenlandse Handel en Investeringen en minister van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Openbaar Ambt en Gezondheidsbeleid, Brusselse regering;

 
Organisatie

De prinselijke economische missies worden gezamenlijk georganiseerd door de drie regionale agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van handelsrelaties en investeringen (Flanders Investment & Trade, Brussels Invest & Export / hub.brussels, Agence Wallonne à l’Exportation), het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 
Algemeen kader

België en Mexico zijn reeds belangrijke commerciële partners, zowel op vlak van goederen als op dat van diensten. Met een bevolking van 125 miljoen, een strategische ligging op het kruispunt tussen Noord- en Zuid-Amerika en tegelijk een van de meest open economieën in de wereld, blijven er nog tal van mogelijkheden.

Op het gebied van investeringen, zijn Belgische bedrijven al sterk aanwezig in Mexico. Onder meer met de overname van de 'Grupo Modelo' door AB InBev, is ons land nu een van de belangrijkste Europese investeerders. In de andere richting tonen verschillende belangrijke Mexicaanse investeringsprojecten in België vorig jaar dat de troeven van België als thuishaven op het Europese continent investeerders blijven aantrekken.

Het tijdstip van deze missie valt bovendien samen met het recente aantreden van een nieuwe regering in Mexico die heeft aangekondigd een nieuw hoofdstuk te willen beginnen in de politieke en socio-economische geschiedenis van het land. De prinselijke missie, die het eerste economische bezoek zal zijn voor de nieuwe administratie, is in dat verband de perfecte gelegenheid om polshoogte te nemen van de aangekondigde hervormingen.

 
Politieke ontmoetingen

De president van de Republiek, Andrés Manuel López Obrador, zal de prinses en de ministeriële delegatie ontvangen. In de loop van de week staan er nog ontmoetingen gepland met verschillende leden van de federale overheid en met de Gouverneur van Nuevo Leon.

 
Commerciële relaties tussen België en Mexico

In 2017 was België goed voor 3,3% van de Europese export naar Mexico (8ste plaats), en dat voor een bedrag van 1,265 miljard euro. De belangrijkste producten die ons land naar Mexico exporteert zijn chemische producten, machines en apparatuur. Zij vertegenwoordigen meer dan de helft van onze export. Tegelijkertijd is België goed voor 15,2 % van de Mexicaanse import naar de Europese Unie (3,633 miljard euro, 3de plaats). Dat benadrukt het belang van ons land als toegangspoort tot de Europese markt voor Mexicaanse bedrijven. In 2017 waren transportmaterialen, mineralen en optische instrumenten de belangrijkste producten die ons land invoerde uit Mexico.

 
Sectorale fora

Naast de verschillende B2B- en B2G-afspraken die voor de deelnemers georganiseerd werden, wordt het programma verder opgefleurd met tal van evenementen, georganiseerd door de regionale agentschappen verantwoordelijk voor de bevordering van handelsrelaties en investeringen, met een specifieke sectorale focus. De Belgische knowhow op het gebied van havenactiviteiten, sportuitrustingen en -technologie, de excellente kwaliteit van onze streekproducten en voedingsindustrie, de diamantsector, maar ook onze geavanceerde gezondheidszorg en de Belgische oplossingen inzake “slimme” gebouwen zullen gedurende verschillende sectorale fora tentoongespreid worden.

 
Zaken en mensenrechten

In het kader van het Belgisch Nationaal Actieplan "Business & Human Rights" zal in samenwerking met de Mexicaanse autoriteiten een seminarie georganiseerd worden over over beste praktijken in verantwoord zakendoen.

 
Imagoactiviteiten

We kunnen in België uiteraard niet over Mexico spreken zonder terug te denken aan het wereldkampioenschap voetbal van 1986, waar onze Rode Duivels geschiedenis schreven. Het is de perfecte gelegenheid om de aandacht te vestigen op de positieve invloed die sport kan hebben op integratie en ontwikkeling.

Tijdens een galaconcert zullen Belgische en Mexicaanse muzikanten een muzikaal programma brengen dat melodieën en ritmes van hier en daar met elkaar vermengt. Voor dat event kunnen de deelnemers aan de missie hun Mexicaanse partners uit te nodigen.

 
Het volledige programma en alle nuttige informatie over de Belgische economische missie in Mexico zijn beschikbaar op de website www.belgianeconomicmission.be. Tijdens de missie kan het programma gevolgd worden op de sociale media onder de hashtag #BEmissionMEX
.