Seminarie over ondernemingen en mensenrechten in Mexico-Stad

Vandaag vond in het kader van de prinselijke economische missie in Mexico-Stad een seminarie plaats over verantwoord ondernemen op basis van enkele “best practices”.

Het seminarie werd georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking in samenwerking met de Mexicaanse autoriteiten, vertegenwoordigd door Irma Sandoval, de minister van Overheidsbestuur, en door UNODC en de OESO. Dat zijn twee internationale instellingen die zich toeleggen op de preventie en bestrijding van corruptie, een prioriteit voor de nieuwe Mexicaanse regering.

De Belgische ondernemingen die deelnamen aan de prinselijke missie naar Mexico wisselden met hun Mexicaanse collega’s “best practices” en ervaringen uit. Ze discussieerden over hoe ze het risico op corruptie in hun zakelijke activiteiten kunnen herkennen, analyseren, inperken en erover communiceren. Twee aspecten werden hierbij uitvoerig besproken: ten eerste hoe nieuwe technologieën (big data, blockchain) ondernemingen kunnen helpen hun zorgvuldigheidsplicht na te komen en ten tweede hoe een gedragscode inzake integriteit ingevoerd en opgevolgd kan worden. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen moet gepaard gaan met integriteit en goed bestuur, iets wat de overheid op alle institutionele niveaus moet garanderen en controleren.

Het was de vierde keer dat dergelijk seminarie plaatsvond. De eerste drie zijn georganiseerd tijdens de economische missies naar Ivoorkust (kinderarbeid in de cacaosector), Argentinië (sociale dialoog) en Marokko (bevordering van vrouwenrechten door ondernemerschap). Die seminaries sluiten aan bij de verbintenissen die België is aangegaan in zijn Nationaal Actieplan Ondernemen en Mensenrechten van juli 2017. Dat schrijft onder meer voor om bewustmakingsactiviteiten te organiseren tijdens prinselijke economische missies.

De globalisering biedt immers heel wat zakelijke opportuniteiten voor een open economie als de Belgische. Ze maakt van onze bedrijven naast economische spelers echter ook sociale actoren in de landen waar ze zakendoen. Deze realiteit kan niet los worden gezien van de rest van ons buitenlands beleid. Om die reden spoort België zijn ondernemingen, zowel publieke als private, aan om in hun activiteiten in het buitenland op een structurele en transversale manier met die dimensies rekening te houden.

Meer info over de prinselijke missie vindt u op www.belgianeconomicmission.be of op Twitter via de hashtag #BEmissionMEX.