Staatsbezoek naar het Groothertogdom Luxemburg van 15 tot 17 oktober - #BELUX2019

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen brengen van 15 tot 17 oktober 2019 een staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders zal hen vergezellen, samen met de Minister-Presidenten van de Regio’s en de Gemeenschappen en een delegatie van 200 personen: hoge functionarissen, CEOs, vertegenwoordigers van academische instellingen en de Belgische media. De meeste activiteiten zullen in Luxemburg-Stad plaatsvinden, maar ook de drie regio’s in het Noorden, het Zuiden en het Westen van het Groothertogdom worden bezocht.

België en Luxemburg onderhouden al lang een zeer intense vriendschapsrelatie en hebben ook sterke politieke, economische, academische en culturele banden. Het Staatsbezoek is dan ook de gelegenheid om die grote verwevenheid te illustreren en die innige relaties nog meer elan te geven. Het vorige Staatsbezoek dateert van maart 1994 toen Koning Albert II en Koningin Paola het Groothertogdom bezochten. Koning Filip en Koningin Mathilde waren zelf voor het eerst op officieel bezoek in Luxemburg in December 2013.

Drie dagen lang zullen politieke contacten op het hoogste niveau worden gelegd, kennis worden gedeeld en economische, academische en culturele samenwerkingsverbanden worden bevorderd. Langs Belgische kant is het voor enkele nieuwe Minister-Presidenten meteen ook hun eerste Staatsbezoek.

 

Enkele hoogtepunten van het bezoek

  • Officiële verwelkomingsceremonie aan het Groothertogelijk Paleis
  • Onderhoud met Eerste minister, Xavier Bettel; minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn en de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Fernand Etgen.
  • Herdenkingsceremonie aan het Nationale Monument van Luxemburgse solidariteit.
  • Een wandeling van het Koningspaar in het centrum van Luxemburg-Stad en contact met de Belgische gemeenschap, gevolgd door een academische zitting in het stadhuis.
  • Bezoek aan het militair centrum van Diekirch.
  • Investerings- en handelspromotie-evenementen in het kader van samenwerking in de ruimtevaart, fintech en eco-constructie.
  • Verschillende culturele, academische en sociale activiteiten met focus op medische innovatie, nieuwe vormen van leren, audiovisuele samenwerking en de geschiedenis van de Duitstalige gemeenschap in België.

 

I/ Historische partners op internationaal vlak

België en Luxemburg hebben heel sterke historische banden, die sinds het begin van de twintigste eeuw meermaals onderschreven werden met toenaderingsakkoorden, bv. de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) in 1921 die uiteindelijk uitmondde in een verder versterkte samenwerking met de creatie van de Benelux (1948).

België en Luxemburg hebben samen aan de wieg gestaan van tal van internationale instellingen en zijn tot op vandaag vaak een motor voor verdere ontwikkelingen binnen die internationale structuren: de Raad van Europa, de EU, de NAVO, de VN,… Vaak wordt binnen die cenakels door beide landen een gemeenschappelijke gecoördineerde positie verdedigd. Op het internationale toneel verdedigen België en Luxemburg de gedeelde waarden van democratie, vrijheid, mensenrechten en internationale samenwerking. Beide landen zijn sterke pleitbezorgers van het multilateralisme, gedragen door het VN-systeem en een sterk Europees engagement.
 

II/ Speciale (familie)banden

Nog meer dan de geografische nabijheid, is er een speciale “zusterband” tussen België en Luxemburg. Deze komt uiteraard door een deels gemeenschappelijke geschiedenis en de familiale banden tussen beide Koningshuizen. Groothertog Jan trouwde in 1954 met Prinses Josephine-Charlotte van België, de oudere zus van Koning Boudewijn en Albert II. In 2012 was er het huwelijk tussen troonopvolger Guillaume en de Belgische gravin Stephanie de Lannoy.

Daarnaast is er het gedeelde waardenkader dat zich vertaalt in de politieke, economische en sociale interacties en het leven van elke dag. Door de jaren heen hebben België en Luxemburg zich ontpopt tot bevoorrechte partners die allebei resoluut modern en inclusief willen zijn, gericht op economische sectoren van de toekomst (digitalisering, duurzaamheid,…) en een gemeenschappelijke visie op de evolutie van de samenleving (gender, niet-discriminatie,…).

Dit zorgt voor intense interacties tussen onze politieke autoriteiten op alle niveaus en wordt doorgetrokken op administratief vlak waar tal van synergiën gecreëerd werden in verschillende sectoren, gaande van politiesamenwerking tot professionele vorming,…

Zo worden Luxemburgse officieren opgeleid in de Koninklijke Militaire School in Brussel, maar de militaire samenwerking gaat ook verder: aankoop van materiaal, gezamenlijke operaties op het terrein (Sahel) en het gebruik van Belgische trainingskampen door het Luxemburgse leger.

Naast het Koningshuis, hebben ook veel andere landgenoten een speciale (familie)band met Luxemburg. Zo zijn er 24.000 Belgen (3% van de totale bevolking in Luxemburg) ingeschreven op onze ambassade daar en trekken zo’n 46.000 landgenoten dagelijks de grens over om te gaan werken in Luxemburg. De aanwezigheid van deze belangrijke Belgische gemeenschap en talrijke gemengde huwelijken voeden het sterke gemeenschapsgevoel tussen beide landen.
 

III/ Economische banden - Sterke handelspartners

Het staatsbezoek is uiteraard niet alleen bedoeld om politieke en familiecontacten aan te scherpen, maar ook om aan economische kruisbestuiving te doen, bestaande banden verder te verstevigen en nieuwe economische opportuniteiten te ontdekken. Volgens de recentste handelsstatistieken, is Luxemburg de 11de grootste exportmarkt voor België met een exportwaarde van 6,4 miljard euro of 1,7% van onze totale export. Luxemburg is ook de op 30 na belangrijkste leverancier van België met een importwaarde van 2,1 miljard euro of 0,6% van onze totale import.

De belangrijkste goederen die België naar Luxemburg exporteert zijn chemische producten, machines en transportuitrustingen en plastics. Luxemburg exporteert op zijn beurt voornamelijk optische instrumenten, metalen en chemische producten.

Belgische ondernemers zijn heel erg te spreken over het Luxemburgse investeringsklimaat. Zo is de industriële en bouwsector (Besix, DEME,…) heel erg aanwezig op de Luxemburgse markt, maar ook de financiële sector met spelers als Degroof Petercam, Delen, Keytrade,… Ook de Belgische distributiesector (Delhaize, Colruyt,…) en telecom (Telindus) vinden de weg naar Luxemburg. Bekende Luxemburgse investeerders in België zijn Arcelor Mittal en SES (Société Européenne des Satellites).

Technologische innovatie is een van de belangrijkste aspecten van de toekomstige samenwerking tussen Belgische en Luxemburgse ondernemingen. De drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) zullen met een aantal essentiële partners meerdere investerings- en handelspromotieactiviteiten organiseren in innovatieve sectoren zoals fintech, ruimtevaart en eco-constructie.

Luxemburg heeft een van de hoogste levensniveaus ter wereld, mede dankzij een zeer succesvol diversificatiebeleid van de staalindustrie naar de financiële sector in de jaren 70 en nu opnieuw naar ICT (fintech), logistiek, gezondheidswetenschappen en milieutechnologieën. Terreinen waar ook België op inzet en synergiën mogelijk zijn.
 

IV/ Academische, culturele en persoonlijke uitwisselingen

Traditioneel gezien ontvangen Belgische universiteiten en hogescholen een groot aantal Luxemburgse studenten. In 2016 studeerden meer dan 7000 Luxemburgers in België, vooral economie, wetenschappen en ingenieursstudies. Dit zorgt uiteraard voor banden voor het leven tussen deze studenten en ons land.

Daarnaast is er ook een intense samenwerking tussen de Belgische universiteiten en de Universiteit van Luxemburg (Uni.lu). Zo werden er tal van akkoorden afgesloten met het oog op de uitwisseling van studenten, onderzoekers en academische projecten. Ook tijdens dit Staatsbezoek, reist een grote academische delegatie mee en worden tal van contacten en seminaries georganiseerd rond medische innovatie en nieuwe vormen van leren.

Op cultureel vlak, wordt vooral gefocust op de audiovisuele sector, waar de nu al succesvolle samenwerking nog verder zal uitgebreid worden in de toekomst.
 

V/ Samen werken aan de uitdagingen van morgen

In deze uitdagende tijden van internationale spanningen, waarbij het multilateralisme en de grote politieke evenwichten die er uit voortkwamen, in vraag worden gesteld, biedt dit Staatsbezoek de gelegenheid om ons gezamenlijk engagement voor internationale samenwerking in de verf te zetten ten dienste van het welzijn van toekomstige generaties.

België en Luxemburg staan voor dezelfde uitdagingen, willen we klaar zijn voor de vierde industriële revolutie: digitalisering, cybersecurity, ruimtetechnologie, duurzaamheid, mobiliteit, degelijk onderwijs voor de jobs van morgen,… Allemaal thema’s die de actualiteit in eigen land beheersen en waarover de Belgische en Luxemburgse partners de komende dagen uitvoerig zullen spreken en de handen in elkaar zullen slaan om creatieve oplossingen uit te werken, best practices te delen en zo de bilaterale samenwerking een bijkomende boost te geven.

 
Het volledige programma en alle nuttige informatie over het staatsbezoek kunt u raadplegen op
www.belgianstatevisit.be. Tijdens de duur van het staatsbezoek kan het programma via de sociale media worden gevolgd met de hashtag #BELUX2019.