Alexander De Croo en Philippe Goffin eren humanitaire werkers op de Internationale Dag van de Humanitaire Hulp

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Humanitaire hulp, drukken vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin hun grote waardering uit voor het belangrijke werk van de humanitaire helden op het terrein. België maakt dit jaar in totaal 197 miljoen euro aan humanitaire middelen vrij, een historisch hoog bedrag. Ons land is hiermee een bijzonder trouwe en belangrijke humanitaire donor.

In nagedachtenis van de 22 VN-werknemers die op 19 augustus 2003 omkwamen bij het bombardement van het VN-kantoor in Bagdad, werd 19 augustus sinds 2008 uitgeroepen als de “Internationale Dag van de Humanitaire Hulp”. Dit jaar staat de campagne van OCHA, de humanitaire poot van de VN, volledig in het teken van de “real-life heroes” op het terrein. “Deze onzichtbare humanitaire helden werken in vaak zeer moeilijke omstandigheden met gevaar voor eigen leven. Ze verdienen niet enkel respect, maar ook onze concrete steun”, aldus Alexander De Croo.

 
De Belgische humanitaire hulp in 2020

De wereld bleef helaas ook dit jaar niet gespaard van humanitaire rampen. Zo heeft de COVID19-pandemie een enorme impact op zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Zeker voor landen die al af te rekenen hadden met een humanitaire crisis, werden de noden enkel groter. België heeft dan ook beslist om 22 miljoen euro bijkomende humanitaire hulp vrij te maken in het kader van de Coronastrijd.

Meer recent maakte minister De Croo zes miljoen euro aan humanitaire noodsteun vrij om de noodtoestand in Beiroet het hoofd te bieden, na de enorme explosie in de haven. De middelen worden door humanitaire partnerorganisaties ingezet daar waar de noden van de Libanese bevolking het grootst zijn: medische hulp, voedselbedeling en de heropbouw van woningen en infrastructuur.

Morgen stuurt B-Fast ook een tweede C130 vrachtvliegtuig naar Beiroet. Het betreft voornamelijk melkpoeder, vitaminerijke voeding en medisch materiaal om kinderen te verzorgen. Deze hulp is bestemd voor het lokale UNICEF-bureau dat – in nauwe samenwerking met de Belgische ambassade – voor de verdeling zal instaan. Op vrijdag vliegt minister Goffin naar Beiroet om de Belgische steun aan de Libanese bevolking verder kracht bij te zetten.

Daarnaast blijft ons land uiteraard ook humanitair actief in landen zoals Syrië, Jemen, Libië, Zuid-Soedan, DRC en de Sahel-regio, waar de dramatische dood van 8 Franse en Nigerese humanitaire hulpverleners afgelopen week nog maar eens toont in welke gevaarlijke omstandigheden zij moeten werken.

Alles samen bedraagt het humanitaire budget voor 2020 197 miljoen euro, een record. Ons humanitair beleid laat zich bovendien leiden door de principes van “Good Humanitarian Donorship”. Dat is in lijn met het engagement dan ons land in 2015 nam tijdens de World Humanitarian Summit. Eén van de principes is voorspelbare financiering voor humanitaire organisaties zodat zij flexibel, snel en dynamisch kunnen inspelen op wijzigende humanitaire noden, zoals nu bijvoorbeeld in Libanon. Gemiddeld gaan zo meer dan 60% van de Belgische humanitaire middelen naar flexibele fondsen. Door de Belgische steun kunnen deze organisaties snel schakelen, wat aansluit bij het profiel van ons land als verantwoorde multilaterale partner.

 
Het Belgisch engagement in de VN Veiligheidsraad

De humanitaire aspecten van de talrijke crisissen in de wereld hebben bovendien ook altijd centraal gestaan tijdens het Belgische mandaat als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad (VNVR) dat eind december afloopt. Ons land pleit voor het naleven van het internationaal humanitair recht, met bijzondere aandacht voor de toegang en de bescherming van humanitaire hulpverleners. Zo heeft ons land als co-penhouder verregaande inspanningen geleverd om de zogeheten cross-border resolutie van de VNVR, die grensoverschrijdende humanitaire hulp aan Syrië moet mogelijk maken, te vernieuwen.

Philippe Goffin: “De humanitaire noden van miljoenen burgers in het noordoosten van Syrië zijn enorm. Er heerst een groot tekort aan medicijnen en voedsel, zeker nu ook de COVID19-pandemie zich in de regio verspreidt. Zonder resolutie van de VNVR dreigden zij volledig te worden afgesneden van humanitaire hulp met alle gevolgen van dien. Het vrijwaren van de humanitaire toegang in Syrië en het respecteren van het internationaal humanitair recht zijn voor België dan ook prioritair”. Minister Goffin onderstreept ook de noodzaak van een politiek proces waarbij de rol van het maatschappelijk middenveld, inclusief de rol van vrouwen, essentieel is.

 
Competente partners

Het leveren van humanitaire hulp is een bijzonder complexe operatie. België werkt dan ook met een veelheid aan partners op het terrein – de VN, het Rode Kruis, ngo's – die allen vanuit hun expertise het beste van zichzelf geven. De VN speelt vaak een coördinerende rol. De ngo's kunnen inspelen op de lokale noden en staan dicht bij de getroffen bevolking.

Op deze Internationale Dag van de Humanitaire hulp die in het teken staat van “real-life heroes”, willen ministers De Croo en Goffin dan ook hun grote waardering uitdrukken voor de dagelijkse moed en inzet van al onze partners op het terrein en in het bijzonder de Belgische ngo's zoals Artsen Zonder Grenzen, Handicap International, Oxfam, Caritas, Tearfund, Plan International, Het Rode Kruis,…