België belooft extra steun om de humanitaire crisis in Jemen te verlichten

Gisteren vond een virtuele donorconferentie plaats voor de humanitaire crisis in Jemen. De afgelopen vijf jaar heeft de oorlog het land verscheurd, waardoor de bevolking voornamelijk afhankelijk is van humanitaire hulp om te overleven. De huidige Covid-19-pandemie maakt het nog belangrijker dat de internationale gemeenschap de lopende VN-programma’s blijft financieren en met nieuwe middelen op de proppen komt om het gezondheidssysteem van Jemen te ondersteunen.

Om Mark Lowcock, onder-secretaris-generaal voor humanitaire zaken en noodhulpcoördinator te citeren: “Jemen blijft zowel de grootste crisis als de grootste humanitaire hulpoperatie ter wereld. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van deze humanitaire respons om te overleven en we moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de hulp al diegenen bereikt die het nodig hebben en dit in overeenstemming met de humanitaire principes”.

In overeenstemming met zijn langdurige steun aan deze internationale humanitaire principes (menselijk, neutraal, onpartijdig en onafhankelijk), steunt België het OCHA Jemen Humanitair Fonds (YHF). Dat fonds is het grootste Country-Based Pooled Fund (CBPF) ter wereld en stelt financiering rechtstreeks ter beschikking van humanitaire partners die in Jemen actief zijn zodat ze op een snelle en efficiënte manier de broodnodige hulp kunnen bieden aan diegenen die het het hardst nodig hebben.

Als principiële donor en verdediger van het internationaal humanitair recht en het multilateralisme, heeft België besloten zijn steun aan de VN-inspanningen in Jemen verder op te voeren door 5 miljoen euro extra toe te kennen aan het Jemen Humanitair Fonds.

Om het coronavirus bij humanitaire crisissen aan te pakken, heeft België een bijkomend bedrag van 22 miljoen euro toegewezen aan zijn humanitair budget, waarvan 5 miljoen voor de ICRC, wiens acties in Jemen van onschatbare waarde zijn gebleken om de verspreiding van Covid-19 te vertragen.

Tot slot hebben de aanhoudende spanningen en clashes directe gevolgen voor de humanitaire situatie in Jemen. Duurzame vrede kan enkel bereikt worden door middel van een inclusief politiek proces. België staat volledig achter de oproep van de secretaris-generaal voor een wereldwijd humanitair staakt-het-vuren, ook in Jemen. Ons land drukt ook zijn ondubbelzinnige steun uit voor de inspanningen van speciaal VN-gezant Martin Griffiths om de dialoog tussen alle partijen te helpen hervatten. In de VN-Veiligheidsraad zal België blijven pleiten voor ongehinderde toegang tot humanitaire hulp in het land, voor de eerbiediging van het internationaal humanitair recht en voor een staakt-het-vuren over het hele land.