België neemt voorzichtige start naar heropening van EU-buitengrenzen

De Europese lidstaten keurden vandaag een aanbeveling goed die het landen uit de EU en Schengenzone (EU+) mogelijk maakt niet-essentiële reizen vanuit 14 landen buiten de EU+ vanaf 1 juli weer toe te staan. De Belgische regering zal op basis van het EU-kader spoedig evalueren wanneer en aan welke voorwaarden niet-essentiële reizigers uit deze 14 landen weer toegang krijgen tot het Belgisch grondgebied. Daarnaast worden de uitzonderingen voor essentiële reizen uitgebreid. Studenten, hoogopgeleide werknemers, personen die deelnemen aan vergaderingen bij internationale organisaties en zeevaarders zullen vanaf 1 juli weer kunnen afreizen naar de EU+. Ook zullen EU+-burgers en onderdanen van derde landen die legaal in de EU verblijven, en hun familieleden, opnieuw overal binnen de EU+ kunnen reizen.

Sinds de gecoördineerde heropening van de Europese binnengrenzen op 15 juni konden reizigers afkomstig uit de EU en Schengenzone (EU+) al opnieuw afreizen naar België voor niet-essentiële reizen. De verbeterende epidemiologische situatie in de 27 EU-lidstaten en de daaropvolgende aanbeveling van de Europese Commissie op 11 juni, zorgde voor de start van onderhandelingen tussen lidstaten over het geleidelijk opheffen van de beperkingen op reizen van buiten de EU+-buitengrenzen, die sinds 17 maart van kracht zijn.

Vandaag gaven de 27 EU-lidstaten groen licht voor een Europees kader dat ze mogelijk maakt niet-essentiële reizen vanuit bepaalde landen buiten de EU+ naar hun grondgebied weer toe te laten. Op die manier kunnen reisbeperkingen vanuit Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay naar de EU+ worden opgeheven. Voor China zal deze versoepeling ook gelden als het EU+-burgers wordt toegestaan naar China af te reizen voor niet-essentiële reizen. Onder welke voorwaarden en binnen welke termijn de reisrestricties vanuit deze landen worden versoepeld, blijft een beslissing van de EU-lidstaten zelf.

De lijst met landen kwam tot stand na grondige onderhandelingen tussen EU-lidstaten, die samen een evaluatiekader opstelden op basis van objectieve criteria, zoals de gezondheidssituatie. Door de snelle evolutie van de Covid-19-pandemie zal elke 15 dagen deze lijst en de situatie in alle derde landen aan de hand van dit kader worden herbekeken op basis van de meest actuele gegevens.

Essentiële reizigers konden en kunnen nog steeds naar de EU+ afreizen. De uitzonderingen die vallen onder de categorie essentiële reizen worden daarnaast ook uitgebreid. Zo mogen studenten (indien visumprocedures opnieuw opgestart kunnen worden), hoogopgeleide werknemers, personen die deelnemen aan vergaderingen bij internationale organisaties en zeevarenden vanaf 1 juli naar België en andere EU+-landen reizen. Ook zullen EU+-burgers en onderdanen van derde landen die legaal in de Europese Unie verblijven, en hun familieleden, overal binnen de EU+ mogen reizen. Tot nu toe mochten ze enkel reizen naar het land waar ze hun woonplaats hadden.

 
Reizen van/naar België

België zal de Europese afspraak uitvoeren, maar kiest voor een voorzichtige aanpak met de snel veranderende epidemiologische situatie in het achterhoofd. In de komende dagen zal de Belgische regering daarom evalueren en spoedig beslissen wanneer en aan welke voorwaarden niet-essentiële reizigers uit deze 14 landen weer toegang krijgen tot het Belgische grondgebied. Ook over een eventuele toelating voor niet-essentiële reizen vanuit België naar deze 14 landen volgt snel een beslissing, gebaseerd op een gunstig advies van de experts.

Reizigers wordt in ieder geval aangeraden zich bij elke reis goed op voorhand te informeren over maatregelen in het land van bestemming. Het blijft namelijk mogelijk dat sommige van deze landen nog geen Belgen toelaten, of maatregelen zoals een Covid-test of quarantaine opleggen. Alle info daarover vinden ze in de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken en op de website Re-Open EU.

Daarnaast nemen ze best ook alle gekende voorzorgsmaatregelen, zoals het afsluiten van een reisbijstandsverzekering of dekking door het ziekenfonds, zodat ze op de meest veilige manier kunnen reizen.