België voorop in de strijd tegen de handel in vervalste medische producten

De tiende Conferentie van Partijen (COP10) bij het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad (UNTOC) heeft een Belgische resolutie aangenomen die gericht is op de strijd tegen het vervaardigen en verhandelen van vervalste medische producten. Het verhandelen van vervalste medicijnen en medische producten is een zeer lucratieve handel. Dit nam alleen maar toe door de COVID-19-pandemie, aangezien de vraag naar dergelijke producten exponentieel is toegenomen. Wereldwijd zijn de meest kwetsbaren de eersten die hieronder lijden.

België heeft een lange traditie in het succesvol bestrijden van dergelijke smokkelwaar. Ook de gevestigde farmaceutische sector waarschuwt al lang voor de dreiging en gevaren van vervalste medicijnen voor de samenleving.

De resolutie die vandaag werd aangenomen hanteert een transversale benadering en was het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de FOD Buitenlandse Zaken, Justitie, het Belgisch Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

De resolutie moet leiden tot een degelijk internationaal normatief kader. Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap deze misdrijven erkent als ernstige misdrijven die moeten aangepakt worden binnen het toepassingsgebied van het UNTOC-verdrag. Het verdrag is het ideale en geschikte forum om de internationale samenwerking te bevorderen en de nationale inspanningen te versterken om de criminele activiteiten van illegale handel in vervalste medische producten te voorkomen en te bestrijden.

Er is hiervoor ook behoefte aan een efficiënte uitwisseling van informatie en best practises tussen ordediensten, wetgevende en gerechtelijke autoriteiten zodat deze misdrijven beter voorkomen, opgespoord en vervolgd kunnen worden. UNODC kan hierbij een belangrijke coördinerende rol spelen ten dienste van de lidstaten.

Alleen door intensieve internationale samenwerking kunnen we samen met succes deze toenemende en uiterst schadelijke criminele activiteit bestrijden.