België zet de problematiek van kinderen in gewapende conflicten op agenda van de VN-Veiligheidsraad

België zet de problematiek van kinderen in gewapende conflicten op de agenda van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarvan ons land deze maand voorzitter is. 12 februari is de “Internationale dag van de Kindsoldaten”, en ons land zal die symbolische dag gebruiken om tot actie op te roepen. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin zal de briefing in de VN-Veiligheidsraad over de integratie van maatregelen voor de bescherming van kinderen in de vredesprocessen voorzitten. Koning Filip zal namens ons land de Veiligheidsraad toespreken.

Vandaag ondervinden meer dan 420 miljoen kinderen (één op vijf kinderen wereldwijd) de gevolgen van gewapende conflicten. Het aantal schendingen van kinderrechten in conflicten neemt toe. De Verenigde Naties wil het lot van deze kinderen verbeteren door de zes ernstigste schendingen van kinderrechten aan te pakken: doden en verminken, seksueel geweld, ontvoering, aanvallen op scholen of ziekenhuizen, het ontzeggen van toegang tot humanitaire hulp en tenslotte, het rekruteren van kindsoldaten.

 
Rehabilitatie en re-integratie

België zet zich al jaren in om de bescherming van kinderen in gewapende conflicten centraal te stellen op de internationale agenda, onder meer via steun aan het Kinderfonds van de Verenigde Naties, UNICEF, en via onze ontwikkelingssamenwerking in partnerlanden zoals de Democratische Republiek Congo, Mali en de bezette Palestijnse Gebieden. Als voorzitter van de werkgroep voor Kinderen en Gewapende Conflicten binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft ons land de afgelopen maanden een consensus bereikt over de uiterst gecompliceerde situaties in Syrië en Myanmar.

Concreet roept België op tot systematische aandacht van de Verenigde naties voor de bescherming van kinderen tijdens vredeshandhavingsoperaties en het gerichte gebruik van sancties. Ons land zet ook in op een sterke preventieve dimensie, onder meer door de re-integratie en rehabilitatie van jongeren wier rechten tijdens gewapende conflicten geschonden zijn.

 
Praktische richtlijnen voor vredesonderhandelaars

12 februari is de “Internationale Dag van de Kindsoldaten”. Ons land zal deze symbolische dag gebruiken om op te roepen tot actie. Koning Filip zal de leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (onder voorzitterschap van minister Goffin) toespreken over de problematiek. António Guterres (secretaris-generaal van de VN), Smaïl Chergui (commissaris van de Afrikaanse Unie voor Vrede en Veiligheid) en Jo Becker (ngo Watchlist on Children and Armed Conflict) zullen de Veiligheidsraad briefen. België rekent op alle staten die lid zijn van de Raad om de praktische richtlijnen voor de vredesonderhandelaars te ondersteunen. Hiermee probeert ons land het lot van kinderen in conflictsituaties op een duurzame manier aan te pakken. Maatregelen voor kinderbescherming zijn immers vaak de eerste maatregelen waarover de strijdende partijen het met elkaar eens kunnen worden en vormen een eerste concrete stap op weg naar vrede. Ondanks de uitgebreide kennis die voorhanden is, blijft de operationele ondersteuning van bemiddelaars op het gebied van kinderbescherming echter versnipperd.

Vanmiddag zal minister Goffin, samen met de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor Kinderen en Gewapend Conflict, deze praktische richtlijnen aan een breder publiek voorstellen: alle VN-lidstaten en het middenveld zijn voor dit kick-off event uitgenodigd. Mensen die in hun kindertijd bij conflicten betrokken waren en ngo's die in het veld actief zijn, zullen hun getuigenissen delen.