Belgische regering stuurt hulp naar Beiroet

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin kondigde zonet aan dat er vanavond om 20u vanop Melsbroek een C130-transportvliegtuig naar Beiroet vertrekt met dringend medisch en humanitair materiaal voor de slachtoffers van de enorme explosie. Naast de slachtoffers en gewonden, zijn door de enorme ravage ook vele mensen dakloos geworden. Om hen te helpen wordt ook materiaal voor tijdelijke opvang meegestuurd.

De regering was ook bereid een multidisciplinair team naar Libanon te sturen, bestaande uit leden van de Civiele Bescherming die gespecialiseerd zijn in de opsporing van gevaarlijke stoffen (CBRN-detectiemiddelen), leden van de militaire component van defensie om een verdere inschatting te maken van de noden op medisch vlak, het brandwondencentrum en enkele specialisten om het geheel te omkaderen. De Libanese autoriteiten zien voorlopig echter geen dringende nood voor meer hulpverleners ter plaatse en hebben vooral hulpgoederen nodig.

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft beslist om één miljoen euro vrij te maken voor het Rode Kruis (ICRC) om het hoofd te helpen bieden aan de medische noodsituatie ter plaatse. Dit is een heroriëntatie van een deel van de humanitaire fondsen binnen het bestaande budget. Daarnaast is hij ook in overleg met ngo’s en internationale humanitaire organisaties met het oog op bijkomende humanitaire inspanningen.

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin had dinsdagavond al Belgische hulp aangeboden om Libanon bij te staan de gevolgen van de vreselijke explosie zo snel mogelijk te boven kan komen. Na de officiële Libanese vraag met specifieke noden, heeft minister Goffin onmiddellijk het B-Fast-mechanisme geactiveerd en kwamen technici van Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken, FOD Volksgezondheid, FOD Bosa, FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking virtueel samen om de aanvraag te analyseren.