Minister Goffin geeft stand van zaken over Belgische reizigers in het buitenland

De Minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), gaf deze namiddag een stand van zaken over de dagelijkse evolutie van de situatie van de Belgen in het buitenland. 

“In minder dan één week tijd is het aantal Belgen dat is ingeschreven op het platform TravellersOnline met 10.000 mensen gedaald. Vandaag zijn ze nog met 17.000 ingeschrevenen. Onze prioriteit is het vinden van een oplossing voor ieder van hen. 

Verschillende landen - zoals Turkije - worden nog steeds bediend door commerciële vluchten wat de Belgische reizigers toelaat om geleidelijk terug te keren. Tot not toe heeft België 20 vluchten georganiseerd: 7 vluchten vanuit Marokko, met name 4 vanuit Marrakech en 3 uit Agadir, wat de voornaamste toeristische zones zijn van het land; 2 vluchten vanuit Enfidah (Hammamet) in Tunesië; 6 vluchten uit Tenerife en 2 uit Las Palmas op de Canarische Eilanden. Daarnaast ook nog 2 vluchten uit Senegal, 1 uit Gambia en vandaag één vlucht vanuit Egypte. In de komende dagen worden vluchten voorzien vanuit DRC. Wij overwegen eveneens repatriëringen vanuit Latijns-Amerika en Azië.” 

 
Situatie in Marokko

Verschillende vluchten werden reeds georganiseerd en 1.081 personen zijn op die manier teruggekeerd naar België. Jammer genoeg is de situatie de voorbije dagen ingewikkelder geworden. Enerzijds heeft Marokko immers zijn luchtruim gesloten en anderzijds worden onze medeburgers die ook de Marokkaanse nationaliteit bezitten, niet meer toegelaten om Marokko te verlaten. Vandaag hebben 500 personen die zich momenteel in Marokko bevinden de wens uitgedrukt te willen terugkeren naar België, waaronder 90 personen die de Belgische nationaliteit hebben zonder dubbele nationaliteit. Verschillende personen met de Belgisch-Marokkaanse identiteit betreuren het feit niet te mogen terugkeren naar België. Deze situatie is het gevolg van een beslissing genomen door de Marokkaanse regering. 

 
Een Europese coördinatie

In Brussel, net zoals in onze 118 Belgische diplomatieke posten in het buitenland, blijven we alle initiatieven - in het bijzonder in het kader van de EU-samenwerking - opvolgen die toelaten om mogelijks oplossingen te vinden voor de Belgen die nog niet zijn kunnen terugkeren naar België. "Ik ben voortdurend in contact met mijn Europese collega’s maar eveneens met mijn collega’s van vele landen elders in de wereld." 

Voor de Belgen die nog steeds vastzitten in het buitenland omwille van de wereldwijde restrictieve maatregen tegen COVID-19, herinnert Minister Goffin aan het bestaan van de Facebookgroep #BelgesSolidaires #BelgierFürEinander #BelgenVoorElkaar. "Onze landgenoten kunnen hier raad vinden van andere Belgen die permanent verblijven in het buiteland."

Ten slotte herhaalt de Minister dat het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar blijft op het nummer +32 (0) 2 501 4000 of via Messenger op de Facebookpagina Diplomatie.Belgium van 7 uur tot middernacht.