Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie aan de Belgen in het buitenland

Beste medeburgers,

Sinds enkele weken worden wij allen geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie, ongezien in onze moderne geschiedenis. De coronapandemie, die momenteel Europa en de hele wereld treft, dwingen ons tot drastische, maar noodzakelijke maatregelen.

Op 17 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad, voorgezeten door Premier Sophie Wilmès, beslist dat nieuwe, strengere maatregelen van toepassing zijn op het gehele Belgische grondgebied. Dit betreft onder andere het sluiten van niet-essentiële winkels (uitgezonderd bijvoorbeeld voedingswinkels en apotheken), het verbieden van samenscholing en evenementen (zowel publiek als privé), het beperken van verplaatsingen zowel in het binnen als het buitenland tot het strikt noodzakelijke en het zoveel mogelijk aanmoedigen van telewerk.

De Belgische regering heeft, in overleg met haar Europese partners, ingestemd met de sluiting van de grenzen van de Schengenzone, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk.

Dit zijn uitzonderlijke maatregelen voor uitzonderlijke tijden.

We moeten ons ervan bewust zijn dat de enige manier om het coronavirus te bestrijden en een snelle verspreiding te vertragen, zowel in België als elders in de wereld, ligt in het beperken van onze verplaatsingen en onze fysieke interacties tot het strikt noodzakelijke.

Zoals hierboven aangegeven worden we geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie. Het is essentieel deze crisis op een doortastende, geduldige en solidaire manier te beheren. In die geest, wil ik een paar verduidelijkingen maken:

Medeburgers die zich momenteel tijdelijk in het buitenland bevinden, kunnen uiteraard naar België terugreizen. Ik moedig hen dan ook aan om zo snel mogelijk zelf de nodige maatregelen te treffen en in de eerste plaats hun touroperator, reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij te contacteren.

Steeds meer landen nemen sterke maatregelen en schorten vluchten naar België op of sluiten hun luchtruim, soms met quasi onmiddellijke ingang. Het is dus zaak snel te handelen, wil men niet geblokkeerd geraken in het buitenland.

Voor landen waar grenzen effectief gesloten zijn of waar commerciële vluchten geen soelaas meer bieden, stellen mijn diensten alles in het werk om oplossingen te vinden. Ik verzeker u dat dit onze absolute prioriteit is.

Om te kunnen bijdragen tot een oplossing, roep ik alle betrokken landgenoten in het buitenland op zich aan te melden op onze website: www.travellersonline.diplomatie.be. Dit zal onze consulaire diensten toelaten om rechtsreeks contact te leggen met Belgische reizigers en hen op de beste manier te informeren.

Belgen die op permanente basis buiten de Europese Unie verblijven, nodig ik uit hun verplaatsingen gedurende de komende 30 dagen te beperken. Zoals hierboven reeds aangegeven, nemen steeds meer landen quarantainemaatregelen of sluiten ze hun grenzen, waardoor het verre van zeker is dat u zonder problemen opnieuw binnen geraakt.

Zoals onze reisadviezen van bij het begin van de corona-uitbraak duidelijk maakten, herinner ik onze landgenoten die zich in het buitenland bevinden eraan dat de aanbevelingen van de lokale autoriteiten nauwgezet moeten gevolgd worden. Dat is eens te meer het geval voor eventueel bijkomende maatregelen die met de verdere evolutie van deze pandemie genomen zullen worden.

Ik heb onze Ambassades en Consulaten gevraagd om, meer dan ooit, ter beschikking te staan voor de Belgen die zich momenteel in hun jurisdictie bevinden. We hebben bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel eveneens een call center geopend die dagelijks beschikbaar is van 9.00 uur tot 20.00 op het nummer 02/501.4000 om onze medeburgers in het buitenland te ondersteunen.

De reisadviezen die op de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen zijn, worden op regelmatige basis tegen het licht gehouden en aangepast, in functie van de evolutie van de situatie per land. Ik nodig u uit deze regelmatig te raadplegen.

Ik dank u en verzeker u nogmaals van mijn inzet, die van Premier Sophie Wilmès, van de gehele regering en van mijn administratie om onze medeburgers in het buitenland bij te staan.

Philippe Goffin
Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie.